Back

★ ინფორმატიკა - მეცნიერება და ტექნოლოგია ..ინფორმატიკა
                                     

★ ინფორმატიკა

ინფორმატიკა - კომპიუტერული მეცნიერების მანქანა საშუალებით ინფორმაციის დამუშავება.

სიტყვა ინფორმატიკის სამუშაოები ფრანგული სიტყვა Informatique, რაც თავისთავად ჩამოყალიბდა ორი თვალსაზრისით ინფორმაცია და ინფორმაცია Automatique ავტომატური კავშირი საფუძველზე.

                                     

1. Ზოგადი ინფორმაცია. (General information)

მე-20 საუკუნის მეცნიერებისა და ინდუსტრიის სწრაფ განვითარებას ინფორმაცია და რაოდენობის ზრდა, რამაც გამოიწვია ის, რომ ადამიანი უძლური აღმოჩნდა ასაკი და Danishness, შეიმუშაოს ეს ინფორმაცია. შექმნათ აუცილებლობა მოახდინოს მისი კლასიფიკაცია, თემა შენახვის, გამოყენების, ინფორმაცია იმის შესახებ მოძრაობის კანონზომიერებანი განსაზღვრის და ასე შემდეგ.და ა. შ. გამოკვლევა, რომლებიც ამ პრობლემების მოგვარებას გატარებულ ეწოდება ინფორმატიკა.

ინფორმატიკა მათემატიკა, ისევე როგორც სხვა მეცნიერებათა ემსახურება. იგი არ შეისწავლის კონკრეტულ მატერიალურ ობიექტებს და პროცესებს. ინფორმატიკის, სხვა სფეროებს ამარაგებს გამოთვლითი მეთოდებით, რომლებიც თავდაპირველად გამოყენებული ბირთვული ფიზიკა და Spen ერთეული მექანიკის სფეროში მოგვიანებით – ეკონომიკური და ადმინისტრაციული მართვის სფეროში, თუმცა კი მისი მომხმარებლებს, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების თითქმის ყველა სფეროში.

ინფორმატიკის განვითარების დიდი სტიმული უნდა მისცეს კომპიუტერის გამოგონება აქვს და კომპიუტერული ტექნიკა, განვითარების.

ნ. ბ. უნდა აღინიშნოს, რომ არ არსებობს საერთო გაგება, ეს ტერმინი, მაგალითად, ინგლისური, ინფორმატიკა არ არის ზუსტი შესატყვისი იმ ცნება, რა pangesti არის Informatique, ან გერმანელებისთვის - Informatik.

                                     

2. Ზოგადი ცნებები და ტერმინები. (General concepts and terms)

ალგორითმი - algorithmization - არითმეტიკა მოწყობილობა - bytes - ბიტი - ბლოკ-სქემა - კომპიუტერული ტექნიკა - პროგრამირება - პროგრამირების ენა - interface - ინფორმაციის კოდირება - კომპიუტერი - მართვის მოწყობილობა - მასივი - მონაცემთა ბაზა - ოპერატორი - ოპერაციული სისტემა - პერიფერიული მოწყობილობა - პროგრამა - processor - რეესტრის სისტემის პროგრამა - translator - ციკლი

                                     

3. Ინფორმატიკის სფეროში გამოჩენილი მოღვაწეები. (Informatics in the field of prominent figures)

ვნახოთ, ჩარლზ – Aiken, ჰოვარდ – Cert, განვითარებისათვის – Vert, Nicklaus – lawless, Ada – lint, Gottfried Wilhelm – მოლი, ჯონ – Neumann, ჯონ ფონ – Pascal, გაყიდვების – Torvald, in – Shannon, კლოდ – ციმერმანი, ფილ

                                     

4. Რესურსები ინტერნეტში. (Resources on the internet)

 • Სამეცნიერო საზოგადოებები, კომპიუტერული მეცნიერება.
 • Ინფორმატიკის საიტზე DMOZ კონტროლი.
 • Ფოტოები კომპიუტერული მეცნიერები. (ᲤFotos computer scientists)
 • Საუკეთესო ნაშრომების ჯილდო კომპიუტერული მეცნიერების მას შემდეგ, რაც 1996.
                                     
 • სხვა ევროპულ ენებში არის ინფორმატიკა Informatique, Informatik, Informatica ჩვენში დამკვიდრებული იყო საერთო ტერმინი - ინფორმატიკა და გამოთვლითი ტექნიკა
 • ინფორმატიკა აშშ - ის ცხოვრებაში რუს. Информатика в жизни США - ამერიკული გამოფენა, რომელიც სსრკ - ის დიდ ქალაქებში 1987 - 1988 წლებში ჩატარდა, პრეზიდენტების
 • ელექტრონული ენერგიების სისტემათა ტექნიკა B.Eng. ინფორმატიკა ტექნიკური ინფორმატიკა და მედიის ინფორმატიკა B.Sc. კომუნიკაციების ტექნოლოგია B.Eng. M.Eng
 • პოპულარულობას დიდი კავშირი აქვს კომპიუტერთან ალგორითმების თეორია, თეორიული ინფორმატიკა და ა.შ. დისკრეტული მათემატიკის ტიპური დარგებია: ალგორითმების თეორია
 • გადანაცვლების კანონები ელექტრონიკა - ელექტრონული პროცესები და ხელსაწყოები ინფორმატიკა - ინფორმაციის მანქანური დამუშავება კიბერნეტიკა - ავტომატური ორგანიზმები
 • ხელოვნების ბაკალავრი ხელოვნების მაგისტრი მუსიკათმცოდნეობა მუსიკის ინფორმატიკა სოლისტის ხელოვნება გამოცდა განვრცობითი დამატებითი სპეციალობა Draheim
 • წელს დაამთავრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა - ინფორმატიკა გამოთვლითი ტექნიკის და მათემატიკის ფაკულტეტი. 2007 წელს მუშაობა დაიწყო
 • ბიოლოგია, ქიმია მათემატიკა - საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი II მათემატიკა, ინფორმატიკა ფსიქოლოგია, გეოგრაფია Charité ბერლინის საუნივერსიტეტო მედიცინა ერთობლივი
 • Compaq Samsung Viewsonic ACER Asustek Intel AMD APC LG ინფორმატიკა საინფორმაციო მეცნიერება FOLDOC: the Free On - Line Dictionary Of Computing
 • 7. ეკონომიკის სასწავლო განყოფილება - საწარმოო ეკონომიკა, ეკონომიკის ინფორმატიკა საერთაშორისო ბიზნესი. სპეციალური უმაღლესი სკოლა ტრირის ოფიციალური საიტი
 • მსურველს. სასწავლო პროცესში მთავარი აქცენტი აგრეთვე კეთდება მათემატიკა - ინფორმატიკა - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, რაც გამოიხატება შესაბამისი საგნების
 • შორის არის სიმრავლეთა თეორია, ალბათობის თეორია, ლოგიკა, სტატისტიკა და ინფორმატიკა ჯონ ვენი - Find a Grave - ზე 1.0 1.1 Bibliothèque nationale de France


                                     
 • მენეჯმენტი და მარკეტინგი, კულტუროლოგია, ზოგადი და სოციალური ფსიქოლოგია, ინფორმატიკა და სხვა ტურიზმის გეოგრაფიის მეთოდოლოგია ჩამოყალიბების სტადიაშია, ხასიათდება
 • EPFL - ი შედგება შვიდი ფაკულტეტისგან: არქიტექტურა, მშენებლობა და ეკოლოგია ინფორმატიკა და კომუნიკაციის სისტემები მათემატიკა, ფიზიკა და ქიმია ბიოლოგია მანქანათმშენებლობა
 • შესრულება კომპიუტერში და პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიაში არის პროცესი, რომელშიც კომპიუტერი ან ვირტუალური მანქანა ასრულებს პროგრამის ინსტრუქციებს.
 • ეკონომიკა ტურიზმის ბიზნესი კომპიუტერული მეცნიერება ფიზიკა მათემატიკა ინფორმატიკა გამოყენებითი ეკოლოგია სოციალური მუშაობა ფსიქოლოგია სოციოლოგია სოციოლოგია
 • ფინანსები და კრედიტები გადასახადი და დაბეგვრა მენეჯმენტი გამოყენებითი ინფორმატიკა ეკონომიკური უსაფრთხოება ასევე უნივერსიტეტში მოქმედებს იურიდიული ფაკულტეტი
 • ალგორითმი და დიაოტომია: დიქოტონური კვლევა მეხსიერების ტევადობა ხმოვანი ინფორმატიკა ინფორმატიკაში გენეტიკური ალგორითმი ალ - ხორეზმი რეკურსიული ალგორითმი ალგორითმების
 • პროგრამები საბაკალავრო ინფორმატიკა მათემატიკა ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია ქართ ინგ სამაგისტრო გამოყენებითი მეცნიერებები ინფორმატიკა სადოქტორო ზუსტი
 • საქართველო - ესპანეთის ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალის გამოყენებითი მათემატიკა, ინფორმატიკა და მექანიკა ერთ - ერთი დამაარსებელი და მთავარი რედაქტორი. დავით გორდეზიანი
 • არსებობს 9 ფაკულტეტი: არქიტექტურა ქიმია ელექტრონიკა, ტელეკომუნიკაცია და ინფორმატიკა ელექტროტექნიკა და ავტომატიკა თეორიული ფიზიკა და გამოყენებითი მათემატიკა


                                     
 • სამეურნეო ეკონომიკური და სოციალური მეცნიერებები. მათემატიკა, ინფორმატიკა ეკონომიკური ინფორმატიკა სწავლობს, ან იმატრიკულირებულია 3 179 სტუდენტი. 21, 8
 • ოპერაციული სისტემა ან საოპერაციო სისტემა - სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც მართავს ურთიერთობას სხვადასხვა სამომხმარებლო პროგრამულ პაკეტებს software
 • ფოლკლორი, მხატვრული ლიტერატურა, ხელოვნება, მასობრივი ინფორმაციის საშუალება, ინფორმატიკა რელიგია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ნავთობი, კავშირი, ტექნოლოგია
 • ინფორმაციული ტექნოლოგია არის ტექნოლოგია, რომელიც საჭიროა ინფორმაციის დამუშავებისათვის. კერძოდ, ის იყენებს კომპიუტერულ ტექნიკას, კომპიუტერულ პროგრამებს
 • და ლიდერული თვისებების მქონე სტუდენტი. არაერთხელ მოუგია ოლიმპიადები ინფორმატიკა ლინგვისტიკასა და დიზაინში. 2006 წელს პაველმა უნივერსიტეტი წითელი დიპლომით
 • სთავაზობს ხარისხს შემდეგ სპეციალობებში: იურიდიული კვლევა კომპიუტერი და ინფორმატიკა მცირე და შუალედური პროექტები ინგლისური ენა დამასკოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
 • MPEG - 1 აუდიო ფენა 3, უფრო ხშირად ცნობილი როგორც მპ3 MP3 პოპულარული აუდიო კოდირების ფორმატია. ის იყენებს დანაკარგულ კომპრესირების ალგორითმს, რომელიც
 • File Transfer Protocol FTP - ქსელური ოქმი, რომლის დანიშნულებაა ერთი კომპიუტერიდან მეორეში ფაილების გადაგზავნა კომპიუტერული ქსელის საშუალებით. FTP მუშაობს
 • PNG Portable Network Graphics - ციფრული სურათების ღია ფორმატი, რომელიც შეიქმნა დაპატენტებული GIF ფორმატის შესაცვლელად. PNG არის ფორმატი, რომელიც სპეციალიზირებულია

Users also searched:

gau ინფორმატიკა, გამოყენებითი ინფორმატიკა, თეორიული ინფორმატიკა, ინფორმატიკა pdf, ინფორმატიკა პროფესია, ინფორმატიკა ტესტები, ინფორმატიკა წიგნი, კომპიუტერული მეცნიერებები, ინფორმატიკა, წიგნი, გამოყენებითი, მეცნიერებები, კომპიუტერული, პროფესია, თეორიული, ტესტები, ინფორმატიკაწიგნი, გამოყენებითიინფორმატიკა, gauინფორმატიკა, კომპიუტერულიმეცნიერებები, ინფორმატიკაპროფესია, ინფორმატიკაpdf, თეორიულიინფორმატიკა, ინფორმატიკატესტები, მეცნიერება და ტექნოლოგია. ინფორმატიკა,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Გამოყენებითი ინფორმატიკა.

Ქართველმა მოსწავლეებმა ევროპის. DB version: 2020 09 28:45. English ლექსიკონის შესახებ მოხმარების ინსტრუქცია. Კომპიუტერული მეცნიერებები. Georgian Standards & Metrology:სსტ ისო ტს 21564:2019. Ჩვენება გვერდზე 1. ნაპოვნია 0 სასჯელს შესატყვისი ფრაზა ინფორმატიკა.​აღმოაჩინეს 0 ms. Ინფორმატიკა ტესტები. Რა არის ინფორმატიკის საერთაშორისო. Მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ არაფერი ვიცი, მაგრამ ბევრმა ესეც არ იცის. სოკრატე.

Თეორიული ინფორმატიკა.

Სამედიცინო ინფორმატიკა. Ვინ შექმნა გაკვეთილი ინფორმატიკა? 0 გაზიარება. Facebook. Google. Twitter. ბმულის დაკოპირება. Ინფორმატიკა წიგნი. Საქართველოს აგრარული. Ინფორმატიკა. ვ.ქელბაქიანი. 201. ნ.ბოჭორიშვი. ლი 301. ინფორმატიკა. ა.მარკოზაშვილ. ი 202.


Საიდან წარმოიშვა ტერმინი.

Ინფორმატიკა და გამოყენებითი ტექნოლიგია. ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება, რომლის. Ინფორმატიკა Archives ჩამოსქროლე და. Ინფორმატიკა. დღეს ჯიჯი ს საინფორმაციო ​შემეცნებით ცენტრში მასწავლებელმა თენგიზ. Პროგრამები online ug საქართველოს. Შუალედური კვალიფიკაცია ინფორმატიკაში ინფორმატიკის ბაკალავრი Bachelor of Computing.

Ინფორმატიკა Civil ენციკლოპედიური.

Ყველა ახალი ამბავი და სტატია საკვანძო სიტყვით ინფორმატიკა პორტალზე On.ge. Ინფორმატიკა. Პროგრამა: ინფორმატიკა მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი.


Ინფორმატიკა Archives.

Გადადი მთავარ შინაარსზე. Site logo სჯსუ. თქვენ არ ხართ შემოსული შემოსვლა. ქართული ‎ ka ‎. Წიგნის მათემატიკა, ინფორმატიკა და. Წიგნები, კომპიუტერები, ინფორმატიკა. Ეკონომიკური ინფორმატიკა. Ინფორმატიკისოლიმპიადაყველა მოსწავლისთვის. რეგისტრაცია მეტის გაგება​. Ინფორმატიკა ელექტრონული. Ტერმინი ინფორმატიკა პირველად კარლ შტეინბუხმა შემოიტანა 1957 წელს, გერმანიაში​,.


GEOI ეროვნული ოლიმპიადა.

Ინფორმატიკა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ინფორმატიკის. დისციპლინა. Ინფორმატიკა GG. Პირველი კურსი I სემესტრი 2014 2015 სასწავლო წელი. ინფორმატიკა. მაია გაბარაშვილი. N400.

Ინფორმატიკა თბილისის ფორუმი.

Ინჟინერიის და სამედიცინო ინფორმატიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის. Ინფორმატიკა ინოფრმატიკის. Პროგრამის მიზანი. საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში BSI შექმნილია შემდეგი. Ინფორმატიკა ქართული ინგლისური. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ​კომპიუტინგი ინფორმატიკა, განათლების. Ინფორმატიკა და კომპიუტერული. Მიხეილ ჩხენკელმა ევროპის ინფორმატიკის მე 4 ახალგაზრდული ოლიმპიადის. Ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის. Გუგლის კვანტური აღმოჩენა, რომელსაც ინფორმატიკის შეცვლა შეუძლია. ავტორი: Admin.

Ინფორმატიკა –.

Ვახშამი ხუთისათვის ხორვატიის ღია პირველობა ინფორმატიკაში 2008 09 წელი, შეჯიბრი 3. Ეკონომიკური ინფორმატიკა 108640.4. Სსტ ისო ტს 21564:2019 2020 ჯანმრთელობის ინფორმატიკა ტერმინოლოგიის რესურსების რუქების. Ვინ შექმნა გაკვეთილი ინფორმატიკა. Პროგრამა microsoft word 2010. დოკუმენტის. პარამეტრების დაყენება ფურცლის ზომა და.


LMS book აკაკი წერეთლის სახელმწიფო.

Ინფორმატიკა. პირველი ტერმინი მიუთითებს კვლევის სფეროს, მეორე კი განსაზღვრავს. Პროგრამირება ინფორმატიკა. Ვიწრო გაგებით, საინფორმაციო მეცნიერებაში იგულისხმება ინფორმატიკა, მაგრამ არ.

Გამოცდების ეროვნული ცენტრის.

Სს ინფორმატიკა. 203832433. ბოლო განახლება: 15.03.​2021. ინფორმაციის განახლება ხარვეზის. Კომპიუტერული მეცნიერებები –. GAU ს ინფორმატიკის და ინჟინერიის სკოლა დაარსდა 2011 წელს და სტუდენტებს სთავაზობს. Ინფორმატიკა სამოქალაქო. Საზოგადოების საყოველთაო ინფორმატიზაციის პირობებში, ინფორმატიკა ჩამოყა ლიბდა.


Ინფორმატიკისა და მართვის.

Ფრანგული თვალსაჩინოებები ინფორმატიკა ბუნება. Facebook. წიგნები ინფორმატიკა. Კომპიუტერები, ინფორმატიკა. Პროგრამა ინფორმატიკის სასწავლო კურსების კონცენტრაციების არჩევის ინსტრუქცია. Კურსი: ინფორმატიკა და pol. Მოსწავლეებისთვის გამართულ კონკურსში ​ინფორმატიკის ოლიმპიადა ყველასათვის ​OLYINF.


Კომპიუტინგი ინფორმატიკა.

Მთავარი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ინფორმატიკა. ფასი: დიაპაზონი. დიაპაზონი, 1 დან. Სსიპ საქართველოს ტექნიკური. Ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილე 4 ვე ქართველმა ჯილდო მოიპოვა. Ინფორმატიკა re. Უნივერსიტეტში გაიმართება წიგნის ​მათემატიკა, ინფორმატიკა და მათი გამოყენებები. Ინფორმატიკა ევროპის უნივერსტეტი. Ინფორმატიკა. E. informatics. Fr. informatique. G. informatik. დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის ინფორმაციის. Სჯსუ: ბიზნეს ინფორმატიკა. Ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა პროგრამის ხელმძღვანელი.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →