Back

★ განათლება თურქეთში - განათლება ..განათლება თურქეთში
                                     

★ განათლება თურქეთში

თურქეთის განათლების მართვის ეროვნული სისტემის, რომელიც შეიქმნა ათათურქის რეფორმების შესაბამისად, თურქეთის ომის დამოუკიდებლობის შემდეგ. ეს არის სახელმწიფო, დაკვირვების სისტემა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის მოქალაქეებს, სოციალურ-ეკონომიკური და პროფესიული უნარები.

სავალდებულო განათლების გრძელდება 12 წლის განმავლობაში. დაწყებითი და საშუალო განათლება ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და უფასოდ საჯარო სკოლებში. 6-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჩართულობის მაჩვენებელი 2001 წლის შემდეგ თითქმის 100% იყო. საშუალო ან დაწყებითი სკოლა არ არის სავალდებულო, მაგრამ ეს აუცილებელია უნივერსიტეტებში გააგრძელონ. 2011 წლიდან, თურქეთის 166 იყო უნივერსიტეტი. ანატოლიის university-ღია განათლების ფაკულტეტი, გარდა მიღება რეგულირდება გამოცდების ეროვნული. 2002 წელს, თურქეთის განათლების ხარჯები 13.4 მილიარდი დოლარი, მათ შორის იყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განათლების და კერძო და საერთაშორისო ფონდებთან.

                                     

1. Ისტორია. (History)

თურქეთის რესპუბლიკაში შეიქმნა, საქართველოს განათლებისა ორგანიზება ეტაპობრივი განვითარების რეორგანიზაცია 1933 წელს, გამოიცა კანონი, 2287. სამინისტრო რამდენჯერმე შეიცვალა დასახელება. ეს ეწოდება, როგორც კულტურის სამინისტროს, 1935-1941 წელს. ეროვნული განათლების, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტრო, 1983-1989 YY. მას შემდეგ, რაც ეს ეწოდება ეროვნული განათლების სამინისტროს. ნაკლებია, ეროვნული გმირი სკოლის სამი სხვადასხვა გზა იყო მოწყობილი, რომლებიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მუშაობდა. ამ ორგანიზაციის პირველი და ყველაზე გავრცელებული იყო, რაიონის სკოლებში, madrasa, რომელიც ეფუძნება ყურანის არაბული ენის სწავლების და მეორე იყო რეფორმატორული სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც მხარს უჭერს ინოვაციები, და მესამე იყო, უნივერსიტეტები და უმცირესობათა სკოლები, სადაც, სწავლების უცხო ენაზე.

1924 წლის 3 მარტს, გამოვიდა განათლების, ინტეგრაციისა კანონით. ამ კანონის თანახმად, სამივე პროგრესის შერწყმა. პირველი დახურული, მეორე განვითარებისა და მესამე ინსპექტირებისა და მონიტორინგის ქვეშ აღმოჩნდა. 1926 წლის 22 მარტს გაცემული საგანმანათლებლო ორგანიზაცია არ 789 კანონის მიხედვით, განათლების ეროვნული სამსახურის პასუხისმგებლობა საჯარო და კერძო სკოლები, უკვე დაწყებული საქმიანობა. ამ კანონის მოიტანა ახალი ღონისძიებებს, როგორიცაა "არა სკოლა არ გაიხსნას, თურქეთში, ეროვნული განათლების სამინისტროს ნებართვით და შეთანხმების გარეშე", ან "ეროვნული სასწავლო გეგმა". ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ ინიცირებული პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებლების განათლების სამინისტროს, პასუხისმგებლობა ენიჭება.

მას შემდეგ, რაც 1950 წელს, წიგნიერების მაჩვენებელი მამაკაცებში 48.4% -მდე გაიზარდა, მათ შორის ქალები, მაშინაც კი, 20.7% -მდე. თანამედროვე თურქეთში, ეს შეფასება 98.3% -ია. მიიღეთ ახალი ლათინური ასოებით შეიქმნა ანბანი. 1931 წელს, თურქეთის ისტორია ასოციაცია და 1932 წელს, თურქული ენის ასოციაცია თურქული ენა, უცხოური ენები, გავლენა დაცვის ღონისძიებები. თურქული ენის რეფორმა და თანამედროვე თურქული ენა.

 • 1923 წელს 361 500 სტუდენტი იყო, 2001 წელს, ეს რიცხვი 16 მილიონი გაიზარდა.
 • 1923 წელს დასაქმების 12.200 პედაგოგები ეს ნომერი 2001 578 800-მდე გაიზარდა.
 • 1923 წელს 5.100 სკოლა იყო, 2001 წელს ეს მაჩვენებელი 58.800-მდე გაიზარდა.
 • 1924 წელს იყო 479 ისლამური სკოლა,პირობებში, საშუალოდ, თითოეულ მათგანს დაახლოებით 1 ან 1.5 მასწავლებელი. ყველა დახურული.

2017 წლის ივლისში, მთავრობის გააცნო სკოლა ახალი სასწავლო გეგმა, მათ შორის, ევოლუციის თეორია მოცილება და ჯიჰადის ისლამური სამართალი ნაწილი სწავლება.

                                     

2. Სკოლამდელი განათლება. (Preschool education)

დაწყებითი განათლება სკოლამდელი განათლება, ანუ pre-დაწყებითი განათლება მოიცავს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სავალდებულო განათლების 36-72 თვის, რომელიც სავალდებულო დაწყებითი განათლების ყველა სტუდენტები. თურქეთის ფუნქციონირებს სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, დამოუკიდებელი საბავშვო ბაგები განიხილება, როგორც ბრძენი ჯგუფები, და არსებობს ასევე პრაქტიკული ჯგუფი, ანუ putty. ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებების სათანადო ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე ბავშვები იქნება აღიარა და აკონტროლებს დაკისრებული წესების შესაბამისად. 2001-2002 წლებში 256.400 ბავშვები სწავლობდნენ 10.500 სკოლამდელ დაწესებულებაში, ხოლო დასაქმებული იყო 14.500 მასწავლებელი.

                                     

3. Დაწყებითი განათლება. (Primary education)

დაწყებითი სკოლა და გაგრძელდება 4 წლის განმავლობაში. დაწყებითი განათლება მოიცავს 6-14 წლის ბავშვები, განათლებისა და სწავლებას, რომელიც სავალდებულოა ყველა მოქალაქეს, ბიჭები და გოგონები და უფასოა საჯარო სკოლებში. დაწყებითი განათლების ინსტიტუტები, სკოლები, რომლებიც უზრუნველყოფს რვა წლის უწყვეტი განათლების, რომლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს დაწყებითი განათლების მიიღებთ დიპლომი. დაწყებითი პირველი ოთხი წლის განმავლობაში, ზოგჯერ მოხსენიებული, როგორც "პირველი სკოლა, 1 დონე ".

არსებობს ოთხი ძირითადი საგანი პირველ, მეორე და მესამე კლასების, თურქული, მათემატიკა, მოხვდა დიდი სიტყვასიტყვით ნიშნავს "სიცოცხლის ცოდნა", და უცხო ენა. მეოთხე კლასი, "მოხვდა დიდი" ivalsa მეცნიერება და სოციალური კვლევების შესწავლა. უცხო ენის სწავლების სკოლის მიხედვით, სხვადასახვაა. ყველაზე გავრცელებული ენა, ინგლისური, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ სკოლაში სწავლობს გერმანულ, ფრანგულ ან ესპანურ ენებზე. კერძო სკოლები ერთდროულად ასწავლოს ორი უცხო ენებზე.

მეორე ოთხი წლის განმავლობაში პირველადი განათლება, ზოგჯერ მოხსენიებული, როგორც "პირველი სკოლა, 2. დონეზე". დაწყებითი სკოლები, შეიძლება იყოს საჯარო ან კერძო სკოლებში. საჯარო სკოლები არის თავისუფალი, მაგრამ კერძო სკოლებში გადასახადი მერყეობს.

არსებობს ექვსი ძირითადი თემა მეექვსე და მეშვიდე კლასი: თურქული, მათემატიკა, საბუნებისმეტყველო, სოციალური კვლევები და უცხო ენა. მერვე კლასის, სოციალური კვლევების, იცვლება "თურქი რევოლუციის ისტორია და Kemalism, რომ".                                     

4. Საშუალო განათლება. (Secondary education)

საშუალო განათლება მოიცავს ყველა ზოგადი, პროფესიული და ტექნიკური სკოლა, რომელიც უზრუნველყოფს დაწყებითი სკოლის შემდეგ მინიმუმ 3 წლიანი განათლება. სისტემა, რომელიც მიღებულია საშუალო სკოლა, თითქმის ყოველ წელს იცვლება. ზოგჯერ კერძო სკოლას აქვს განსხვავებული გამოცდები.

ზოგადი საშუალო განათლების მოიცავს 15-17 წლის, ბავშვთა განათლება, დაწყებითი განათლება ფარგლებში, ნაკლებად, ვიდრე სამი წლის განმავლობაში.

საშუალო განათლების ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც საშუალო სკოლის განათლების გამო, სკოლა, ლიცეუმი ეწოდება.

                                     
 • ნახევარკუნძულზე, მიმდებარე კუნძულებზე და ასევე ნაწილობრივ ბულგარეთში, ალბანეთსა და თურქეთში მოლაპარაკეთა რაოდენობა: 15 მლნ ადამიანი ენის კოდი: el სახელწოდება: el
 • ბათუმში, 1913 წელს. 1924 წელს ოჯახთან ერთად საქართველოდან თურქეთში გადასახლდა. განათლება თურქეთში დაასრულა. 1929 წელს დაიწყო მუშაობა გაზეთ ჰარექეთში უმუშავია
 • ოჯახში, სადაც პატივს სცემენ თანამედროვე და კლასიკურ ხელოვნებას. მისი ძმა თურქეთში ცნობილი მწერალია და არა ერთი ფილმის სცენარისტია. ხოლო და არის ცნობილი ვოკალისტი
 • განმანათლებელი, პოეტი და მწერალი. დაიბადა 1891 წელს თურქეთში პარტიზაკში, სტამბოლთან ახლოს. დაწყებითი განათლება მიიღო ადგილობრივ სკოლაში, ხოლო შემდეგ სწავლა
 • ლიტერატურის მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. განათლება მიიღო პარიზში. ეზიარა ფრანგ განმანათლებელთა იდეებს. თურქეთში დაბრუნების შემდეგ იბრძოდა საზოგადოებრივი
 • საქართველოს შემოუმტკიცა. დამარცხებული სერვერ - ბეგი დედასთან და დებთან ერთად თურქეთში გაიქცა. საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციისა და რუსეთ - თურქეთის 1921 წ. გარიგების
 • რეაქციის წლებში იძულებული გახდა სტამბოლში წასულიყო, სადაც მიიღო სამხედრო განათლება ოსმალეთის იმპერიის უმაღლეს სამხედრო სკოლაში. 1917 წელს თებერვლის რევოლუციის
 • შემსრულებელი მაშადი მამედ ფარზალიევი დაიბადა 1872 წელს, ქალაქ შუშაში. მას განათლება ჰარატ კულის სკოლაში აზერბაიჯანული რუსულ ენაზე ჰქონდა მიღებული. 1912 - 1915
 • იყო. საშუალო სკოლის განათლება სავალდებულო არ არის, მაგრამ აუცილებელია უნივერსიტეტებში წარმატების მისაღწევად. 2011 წლისათვის თურქეთში 166 უნივერსიტეტი იყო
 • სამხედრო მოღვაწე. დაიბადა თბილისში, ოფიცერ გრიგოლ კონიაშვილის ოჯახში. განათლება მიიღო თბილისის კლასიკური გიმნაზიასა და თბილისის იუნკერთა სამხედრო სასწავლებელში
                                     
 • სამეფოში საბერძნეთის ელჩი იყო. სეფერისი 1900 წლის 13 მარტს დაიბადა იზმირში, თურქეთში მამამისი სტელიოს სეფერისი იყო ადვოკატი, მოგვიანებით ათენის უნივერსიტეტის
 • კაისერი თურქ. Kayseri, ლათ. Caesarea in Cappadocia - ქალაქი ცენტრალურ თურქეთში კაისერის პროვინციის ადმინისტრაციული ცენტრი. ქალაქის მოსახლეობა 1 მილიონს
 • ჯანიქი თურქ. Canik - მუნიციპალიტეტი თურქეთში ერთ - ერთი ოთხი მუნიციპალიტეტიდან, რომლებიც 2009 წ. გაერთიანდა სამსუნის მუნიციპალიტეტის პატრონაჟის ქვეშ.
 • საშუალო განათლება ბეიოღლუს ანატოლიის ლიცეუმში მიიღო. ეროვნულ გამოცდებზე მაღალი ქულა მიიღო და სწავლა სტიპენდიით გააგრძელა, რის შემდეგ, უმაღლესი განათლება წარჩინებულის
 • ჰარვარდის უნივერსიტეტის ახლო აღმოსავლეთის ინსტიტუტში. 1961 წელს დაბრუნდა თურქეთში და დაიწყო მუშაობა ანკარის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
 • გამორჩეულ პოეტებს შორის ღირსეულ ადგილს იკავებს. ნაზიმ ჰიქმეთმა საშუალო განათლება თურქეთში გალათასარაის ლიცეუმში მიიღო. მოგვიანებით მშობლებმა სამხედრო - საზღვაო
 • და ცოტა სარგებელი მოაქვს თურქი ახალგაზრდებისთვის. უმაღლესი განათლება მუსიკის დარგში თურქეთში ძირითადად დიდ უნივერსიტეტებზეა დამოკიდებული, რომლებიც სახელმწიფო
 • გვარის ტრადიციებიდან გამომდინარე მიიღო საღვთო განათლება ისწავლა არაბული და სპარსული. პირველადი განათლება მიიღო შუშის ლიცეუმში. ტიფლისის გიმნაზიაში რუსულად
 • გარეთ მისი მოღვაწეობიდან აღსანიშნავია პეკინის უნივერსიტეტს, იაპონიასა და თურქეთში საკონსულტაციო ვიზიტები, საბჭოთა კავშირის სტუმრობა და მექსიკაში ლეონ ტროცკის
 • შვილმა, ბავშვობა და სიყმაწვილე მამასთან ლონდონში გაატარა, სადაც ბრწყინვალე განათლება მიიღო. 1803 - 1804 წლებში კავკასიაში მსახურობდა პავლე ციციანოვისა და გულიაკოვის
 • დაგმარას შვილი იგი ხულოში ცხოვრობდა 1935 წლამდე, სადაც მან მიიღო დაწყებითი განათლება საბჭოთა პერიოდში რუსეთის იმპერიაში მაღალი წრის წარმომადგენლები განსაკუთრებით


                                     
 • ეგვიპტეში, თურქეთში ლონდონში, შეერთებულ შტატებსა და რომში. ესწრებოდა ლონდონის საეკლესიო სკოლას უმცროსს ძმებთან, ალასა და აბდულასთან ერთად. განათლება მიიღო
 • განათლების მიღების შემდეგ გადაინაცვლა ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში. უმაღლესი განათლება მიიღო ოდესის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე. სტუდენტობის პერიოდში
 • 2015 წლის 35 ახალგაზრდა ლიდერთაგან. დურმუში დაიბადა 1985 წელს იზმირში, თურქეთში 2003 წელს სწავლა დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სპეციალობით
 • 27 აგვისტოს იზმირში, საშუალო სკოლა დაამთავრა ნამიქ - ქემალის სკოლა და და განათლება მიიღო იზმირის კერძო ლიცეუმში. სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლობდა ანატოლიის
 • მელაშვილი დ. 1922 წელს - გ. 1980 წელს - ქართველი კულტურული მოღვაწე თურქეთში რომლის მოღვაწეობა მიმართული იყო თურქეთის ქართველობაში ეროვნული თვითშეგნების
 • ზუბალაშვილები დაწინაურდნენ. ფართო ვაჭრობას ეწეოდა ჩრდილოეთ კავკასიაში, თურქეთში ირანსა და ინდოეთში სტეფანე ზუბალაშვილი. 1808 წელს იგი ინდოეთში მცხოვრებ
 • 10 აპრილს ბაქოში. ალი გაიზარდა ბაირამილში და საშუალო განათლება იქ დაასრულა. მან უმაღლესი განათლება მიიღო აზერბაიჯანის სამოქალაქო ინჟინრების ინსტიტუტის
 • თურქულია, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული თურქული ენაა. თურქეთში დღეს არსებული უმცირესობათა ენებია: კურმანჯი, ბოსნიური, არაბული, ზაზაკი
 • ცხოვრებაში. ამით ის იყო ქალთა პირველი უფლებების დამცველი ქალი. აგრეთვე თურქეთში პირველი პოლიტიკური პარტიის ფუძემდებელია. 20 რომანის, 300 მოთხრობის, პიესების

Users also searched:

ბაკალავრის ხარისხი, განათლების მაგისტრი, განათლების სამინისტრო სიახლეები, გრიფირებული სახელმძღვანელოები 2020 2021, ზოგადი განათლების სიახლეები, სამაგისტრო პროგრამები 2021 - 2022, უნივერსიტეტის განათლება, ფულბრაიტი, განათლების, განათლება, სიახლეები, სახელმძღვანელოები, უნივერსიტეტის, ზოგადი, ხარისხი, ბაკალავრის, მაგისტრი, ზოგადიგანათლებისსიახლეები, სამინისტრო, განათლებისსამინისტროსიახლეები, პროგრამები, განათლებისმაგისტრი, ბაკალავრისხარისხი, გრიფირებულისახელმძღვანელოები, უნივერსიტეტისგანათლება, გრიფირებული, ფულბრაიტი, თურქეთში, სამაგისტრო, განათლებათურქეთში, სამაგისტროპროგრამები, განათლება თურქეთში,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

სიახლეები ხარისხი პროგრამები ბაკალავრის ზოგადიგანათლებისსიახლეები ფულბრაიტი სახელმძღვანელოები განათლებისსამინისტროსიახლეები განათლებათურქეთში ბაკალავრისხარისხი მაგისტრი სამინისტრო გრიფირებული განათლების განათლება თურქეთში სამაგისტრო განათლებისმაგისტრი უნივერსიტეტის სამაგისტროპროგრამები თურქეთში ზოგადი გრიფირებულისახელმძღვანელოები განათლება უნივერსიტეტისგანათლება გრიფირებული სახელმძღვანელოები 2020 2021 ზოგადი განათლების სიახლეები ბაკალავრის ხარისხი სამაგისტრო პროგრამები 2021 - 2022 განათლების მაგისტრი განათლების სამინისტრო სიახლეები უნივერსიტეტის განათლება ფულბრაიტი

...

Სამაგისტრო პროგრამები 2021 - 2022.

Თურქეთის საგანმანათლებლო. Თურქეთის რესპუბლიკა. ქ. სტამბოლი. ქართული კულტურის სახლი Gürcü Kültür Evi დაარსდა 2010 წელს. Განათლების მაგისტრი. Თურქეთში სწავლით VENUE. Თურქეთი ცნობს და აღიარებს განათლების აკადემიის დიპლომს. ნებისმიერი. Განათლების სამინისტრო სიახლეები. Თურქეთში კორონავირუსის ახალი TV4.ge. Მოსწავლეთა ჩართულობა განათლების რუსეთსა 58 ქულიანი განსხვავება და თურქეთში 59.

Ბაკალავრის ხარისხი.

Თურქეთში სწავლის მსურველთა Facebook. Თურქეთის ელჩმა განაცხადა, რომ კონსულის სკოლებში განათლების მისაღებად, ამ სკოლის​. Უნივერსიტეტის განათლება. Ბაუ ბათუმის საერთაშორისო. Რა საქართველოს რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის განათლების,. Ლაზი არ ვარ, მაჭახელელი ქართველი. Უმაღლესი განათლების საბჭო CoHE არის ავტონომიური ინსტიტუტი, რომელიც თურქეთის​.


Უმაღლესი განათლებისა და.

Თურქეთი, სასწავლო პროგრამის Türkiye Scholarships ​ის Türkiye Scholarships არის განათლების მიღების. Საქართველოს გენერალური საკონსულო. 18 მაისი 2018. თურქეთის დელეგაციის ვიზიტი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ.

Საქართველოს უნივერსიტეტი.

Მოქალაქეობა: თურქეთის. ელ ფოსტა: timursen@​. განათლება, ხარისხი, წოდება: BA, MBA, PHD. Თურქეთის დელეგაციის ვიზიტი. Თურქეთში დიდი რაოდენობის სკოლები, 2012 წელს ქვეყანაში განათლების რეფორმა. Მიხეილ სააკაშვილი: განათლების. Აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა ინგა. Რატომ მიდიან აზერბაიჯანელი JAM News. 2010 წლიდან სწავლა თურქეთში გავაგრძელე. ამჟამად ანკარაში, ჰაჯეტეპეს. TÜRKIYEDE DIPLOMA TANINMASI დიპლომის. 24 გვ. თეგ ებ ი: განათლების რეფორმა, პედაგოგიკა, ტექნოლოგიები, განათლება თურქეთში,.


Განათლება თურქეთში mas.

V უმაღლესი განათლება და დასაქმება თურქეთში, ესპანეთში, პორტუგალიასა და იტალიაში,. Საქართველოდან თურქეთში Batumelebi. Თურქეთის განათლების სამინისტრომ დაამტკიცა თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართული. Თურქეთი universal study abroad. Თურქეთში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ! თუ გსურთ, მიიღოთ უმაღლესი განათლება. Სექტემბრიდან თურქეთის სკოლებში. Განათლების სისტემის ხარისხის საქართველოს ჩამორჩება თურქეთი, რომელიც. Ახალი განათლება. Განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ, მარიამ ჯაშმა,. Საქართველოს მთავრობასა და. Განათლების მიმართულება, დარგი: მსოფლიო ისტორია თანამედროვე თურქეთის საშინაო და.


Თურქეთის პროფკავშირისადმი.

Ზურაბ ბატიაშვილი ასოცირებული პროფესორი უძღვება თურქეთის პოლიტიკისა და. Უმაღლესი განათლების გავლენა. Საქართველოს ელჩმა, გიორგი ჯანჯღავამ თურქეთის უმაღლესი განათლების საბჭოს.

Თურქეთის კონსულის.

Კობა დავითაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ თურქეთის სკოლებში ქართული. Სასამართლო აქტები. Შემსრულებელი და თურქეთის ქართველ მუსიკალური განათლება თურქეთში. Თურქეთის რესპუბლიკა. Თურქეთის უმაღლესი განათლების საბჭომ გააუქმა უცხოელებისთვის უნივერსიტეტებში​.

Თურქოფობია ისტორიული მეხსიერება.

Სკოლის დამთავრების შემდეგ, თურქეთის განათლების სამინისტროს პროგრამით. Უმაღლესი განათლება. Მედიცინის ფაკულტეტი 2015 წლიდან აღიარებულია თურქეთის უმაღლესი განათლების საბჭოს.


Თურქეთი ამარტივებს.

Ჩვენი თანამშრომლობა წლებია ვითარდება და სხვადასხვა სფეროს, განათლებას, ერთობლივ. Საერთაშორისო წარმომადგენლობა. Თურქეთის განათლების მინისტრმა განათლების სისტემაში დასაქმებული 15 200 ადამიანი. Სწავლება საზღვარგარეთ. Საქართველო და თურქეთის რესპუბლიკა. სურთ ემსახურება მის მიერ განათლების მიღების.

Შეხვედრა თურქეთის გენერალურ.

Თურქეთის სახელმწიფო სტიპენდიები 2021 2022. 25 ​01 2021 განათლების საერთაშორისო ცენტრში. EDUHUM სტუდენტები თურქეთში. Თურქეთში კორონავირუსის ახალი, ე.წ. ​ბრიტანული განათლება მარტი 11, 2021.


Გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და.

Თუ არა თურქეთი საქართველოში საკუთარი განათლების მისაღებად თურქეთში. Თურქეთში, ახალი სასწავლო წლიდან. Განათლების დარგში მელიქ აიანი., თურქეთის საელჩოს განათლების სამრჩევლოს. Რატომ არის თურქეთი. Თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, ​ღირებულებებზე დაფუძნებული განათლების.


Განცხადება თურქეთში რუსეთის ელჩის.

Რა უპირატესობები აქვს სწავლას თურქეთში? შესაბამისი უმაღლესი განათლების მიღება,. Შეთანხმება საქართველოსა და. Ძლიერი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას აზერბაიჯანში, თურქეთში, საქართველოში,. Თურქეთში სწავლით დაინტერესებული. Შემოდგომაზე, თურქეთში ახალი სასწავლო თურქეთის განათლების მინისტრმა. Ბათუმის შოთა რუსთაველის. Რის გამოც, განათლების სამინისტროს კვიპროსი თურქეთის წინააღმდეგ საქმეში.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →