Back

★ განათლება აზერბაიჯანში - განათლება ..განათლება აზერბაიჯანში
                                     

★ განათლება აზერბაიჯანში

წინა საბჭოთა პერიოდში, აზერბაიჯანის განათლების შედის ინტენსიური ისლამური რელიგიური სწავლება. იგი იწყება ხუთი წლის ასაკში და ზოგჯერ ოცი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ბავშვი ესწრებოდა Medrese, ანუ Madras, რომელიც წარმოადგენს მეჩეთი, არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. მეთექვსმეტე და მეთვრამეტე საუკუნის madrasas ჩამოყალიბდა, როგორც ცალკეული საგანმანათლებლო დაწესებულებების დიდ ქალაქებში, მაგრამ რელიგიური კომპონენტი მაინც მნიშვნელოვანი რჩება გავიდა. 1865 წელს ბაქოში გაიხსნა პირველი ტექნიკური სკოლა და პირველი ქალთა სკოლა. Xix საუკუნეში გაჩნდა საერო სკოლებში. სკოლები თავდაპირველად, რუსი ეროვნების ადამიანი იყო. ამიერკავკასიაში მეფის რუსეთის პერიოდში, საშუალო სკოლები, უმაღლესი განათლება, რუსული ენის და აზერბაიჯანულ ენაზე იყო აკრძალული. ამ პერიოდში ეთნიკური აზერბაიჯანელი ბავშვების უმრავლესობა განათლება საერთოდ არ იღებდა და განვითარებული უნარების შეფასება დაბალი იყო. განათლების საკითხები განსაკუთრებით მწვავედ იდგა, მათ შორის ქალები, იმიტომ, რომ ძალიან ცოტა ქალი იქნა დაშვებული სკოლაში დასწრება.

                                     

1. Განათლების სისტემა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. (Education system in the Republic of Azerbaijan)

განათლების აზერბაიჯანში განიხილოს საქმიანობის სფეროში, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოსა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, რომელიც ფლობს სტრატეგიულ უსაფრთხოებას და უპირატესობა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში განათლების სისტემა დემოკრატიული, საერო ხასიათისაა და მისი საფუძველი ეროვნული და საერთაშორისო ღირებულებების.

ყველა მოქალაქეს ეკუთვნის ცხრა წლის სავალდებულო ზოგადი განათლება. განათლების მიღების უფლება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქეთა ფუნდამენტური უფლება. ამ დაწესებულების აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუცია და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის განათლების სამართალი. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციის 42-ე მუხლის თანახმად, მოქალაქეებს განათლების მიღების უფლება ასე განისაზღვრება:

 • Საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს მიიღოს განათლება.
 • Მთავრობა ადგენს მინიმალური საგანმანათლებლო სტანდარტების.
 • Სახელმწიფო აკონტროლებს განათლების სისტემა.
 • Სახელმწიფო უზრუნველყოფს ნიჭიერი ადამიანი განათლებას, მათი მატერიალური მდგომარეობის გათვალისწინებით.
 • Სახელმწიფო აღიარებს უფასო სავალდებულო ზოგადი საშუალო განათლების.
 • Ყველას აქვს უფლება, მიიღოს განათლება სახელმწიფო სტანდარტების ფარგლებში.

აზერბაიჯანში, ყველა მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს განათლება განურჩევლად ეროვნების, რელიგიის, რასის, ენის, სქესის, ასაკის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური მდგომარეობის, საქმიანობის, შესაფერისი საცხოვრებელი და პოლიტიკური შეხედულებებისა. განათლება უფასო და სავალდებულო ბავშვებისათვის ექვსიდან თხუთმეტ წლამდე.

საბაზო განათლება იყოფა სამ ნაწილად: დაწყებითი განათლების, ზოგადი განათლების და ზედა საშუალო განათლება.

აზერბაიჯანში განათლების სისტემა შედგება საგანმანათლებლო პროგრამების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ქსელები, განათლების სისტემის მართვის ორგანოთა და განათლებისა და სწავლების სხვა დაწესებულებებში. მართვა, როგორც შესანიშნავი ფუნქცია, ნაწილი სხვადასხვა მახასიათებლები, რომელიც უზრუნველყოფს ზოგიერთი მისი სტრუქტურა, დაცვა, ოპერაციის რეჟიმი პროგრამა და მისი ამოცანა წარმატებით განხორციელებას. სახელმწიფო მართვის ორგანოები და საზოგადოების თვითმმართველობის სისტემა ჩამოყალიბდა განათლების მართვის მიზნით. ეს ორგანიზაციები მოქმედებენ განათლების კანონმდებლობით განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში სავალდებულო კანონების დაცვით. საგანმანათლებლო ადმინისტრაციის განათლების აქტი, დაბალანსებული, შესაბამისი კანონმდებლობა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, წესები და პროგრამებს, და ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას.

განათლების სისტემის ადმინისტრირება, ძირითადი თემატიკა არის აზერბაიჯანის ხელისუფლების, საქართველოს განათლებისა და ადგილობრივ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

მენეჯმენტი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, სამეცნიერო-პედაგოგიური თემები, პროფესიულ-შემოქმედებითი გაერთიანებების, საზოგადოებრივი, სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტები და საზოგადოებები.

მართვის პროცესში განათლების სამინისტროს მისია განისაზღვრება შემდეგი ასპექტები: განათლების სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემების იდენტიფიცირება, ისევე, როგორც მათი მოგვარების ხარისხი დაკავშირებული გარემოსდაცვითი შეფასების, ანალიზისა და პროგნოზირების.

                                     

2. Განათლების ენა. (Education language)

აზერბაიჯანული ენის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, განათლების სკოლა, მთავარი ენის და ქვეყნის ოფიციალური ენა. თუმცა, არსებობს მრავალი სკოლა, რომელიც უზრუნველყოფს მატარებელი ზოგადი განათლების, სამწლიანი, უმაღლესი განათლების ბაკალავრის ხარისხი მიღების რუსულ ენაზე. შესთავაზა ენებზე შეზღუდული არ არის მხოლოდ რუსეთის ენა: არ არის ცნობილი სკოლები და ფონდების ფილიალები, მაგ. ბრიტანული სკოლა, ინგლისური პირველი, ინგლისური პირველი, რომელიც სთავაზობს ინგლისურენოვან განათლებას.

ბაკალავრის ხარისხის მისაღებად სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს სამი ძირითადი ენებზე. ესენია: აზერბაიჯანული, რუსული და ქართული. ბაკალავრიატის კურსები ინგლისური ენის შესწავლის საშუალებას, განსაკუთრებით ახლად დაარსებულ, ან პოპულარული უნივერსიტეტები, მაგ. ბაქოში, ნავთობის სკოლა, ბაქოს საინჟინრო უნივერსიტეტი, ყოფილი kupasi უნივერსიტეტი. გარდა ამისა, ტრადიციული და ძველი უნივერსიტეტები, მაგ. ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანის და უცხო ენების უნივერსიტეტი გთავაზობთ არა მხოლოდ ხელოვნების და სხვა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა არამედ სოციალურ მეცნიერებათა კურსები ძირითადად ინგლისურად.

                                     
 • აზერბაიჯანის მინისტრთა კაბინეტი აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკა განათლება აზერბაიჯანში Джейхун Байрамов - министр образования Азербайджанской Республики
 • კომპლექსის მეშვეობით 4 მილიარდ ბარელზე მეტი ნავთობი აწარმოეს. კონტრაქტი აზერბაიჯანში ოთხი პროექტისთვის შესაბამისი პირობების შექმნას ითვალისწინებდა. შემდეგში
 • მოცემული სტატია შეიცავს ინფორმაციას აზერბაიჯანში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. 1999 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემებით, ეთნიკური უმცირესობები
 • რელიგია აზერბაიჯანში აზერ. Azərbaycanda din - მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად, აზერბაიჯანი საერო ქვეყანაა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში რელიგია განცალკევებულია
 • ადრეული ქორწინებები, ბავშვთა სიკვდილიანობა და სკოლამდელი განათლება გაეროს ბავშვთა ფონდი აზერბაიჯანში მუშაობს 1993 წლიდან. პროგრამის ძირითადი მიზნებია ყველა
 • საქმიანობა. ბევრ საიტს აზერბაიჯანში ენების სხვადასხვა ვერსია გააჩნია, განსაკუთრებით ინგლისური და რუსული. 1996 წელს აზერბაიჯანში ინტერნეტ მედია გამოჩნდა
 • რამანის ოთხკუთხედი კოშკი ოთხკუთხა ციხე მარდაქანი დედაქალაქ ბაქოს გარდა, აზერბაიჯანში ათზე მეტი საკურორტო ზონაა. მრავალფეროვანი კლიმატური პირობები, ისევე როგორც
 • მოქალაქე აქვს ხმის მიცემის უფლება 10 წელზე მეტია ცხოვრობს აზერბაიჯანში აქვს უმაღლესი განათლება არ გააჩნია ორმაგი მოქალაქეობა და მოვალეობები სხვა სახელმწიფოს
 • GDU, აზერ. Gəncə Dövlət Universiteti - საჯარო უნივერსიტეტი, რომელიც აზერბაიჯანში ქალაქ განჯაში მდებარეობს. განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ოფიციალურად
 • არჩევნები და რეფერენდუმი აზერბაიჯანში არის სტატია, რომელშიც დეტალურადაა ასახული არჩევნების ჩატარების პროცესი. არჩევნები და რეფერენდუმი ერთ დღეს ვერ ჩატარდება


                                     
 • სამხედრო მოვალეობა აზერბაიჯანში - კანონი სამხედრო მოვალეობისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა 2011 წლის 23 დეკემბერს. ეს კანონი განსაზღვრავს
 • 86 კი 18 - დან 60 წლამდე ასაკის. 5.79 - ს აქვს უმაღლესი განათლება 56.1 - ს კი საშუალო განათლება შამქორს საზღვარი აქვს გადაბეის, დაშქესანის, თოუზის, სამუხის
 • 1818 წლიდან გერმანელები ცხოვრობდნენ აზერბაიჯანში გერმანელი კოლონისტების ჩამოსახლების პროცესი აზერბაიჯანში დაიწყო პირველი გერმანული ჩამოსახლებით რომელიც
 • ხაზარის უნივერსიტეტი, კასპიის უნივერსიტეტი - კერძო უნივერსიტეტი ბაქოში, აზერბაიჯანში ხაზარის უნივერსიტეტი განთავსებულია ქალაქ ბაქოში, სამ კამპუსზე. დღეისათვის
 • ითვლებოდა მირ მოხსუნ ნავაბი, რომელსაც არ ჰქონდა პროფესიონალური ხელოვნური განათლება მაგრამ ასევე ცნობილი იყო, როგორც პოეტი, თეორეტიკოსი, მუსიკოსი და კალიგრაფისტი
 • სამეცნიერო ხარისხის მქონე, 8 კი არის მეცნიერების დოქტორი. აზერბაიჯანში საზღვაო განათლება 1881 წლის ნოემბრიდან იწყება. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ცენტრალური
 • უნივერსიტეტი აზერბაიჯანის შრომისა და სოციალური ურთიერთობების აკადემია განათლება აზერბაიჯანში კერძო უნივერსიტეტები Ministry of Education Университет АДА в
 • საკითხებში სახელმწიფო კომიტეტში დარეგისტრირება. მთავარი სტატია: განათლება აზერბაიჯანში აზერბაიჯანელებს შედარებით მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი აქვთ უმაღლესი
 • გვარის ტრადიციებიდან გამომდინარე მიიღო საღვთო განათლება ისწავლა არაბული და სპარსული. პირველადი განათლება მიიღო შუშის ლიცეუმში. ტიფლისის გიმნაზიაში რუსულად
 • 1960 დაიბადა 1896 წელს, ქალაქ შემახაში, მოსამსახურეთა ოჯახში. პირველადი განათლება მიიღო ჰაჯი ზეინაბაბდინ თაგიევის მიერ ორგანიზებულ გოგონათა გიმნაზიაში და
 • ხაზარის ეროვნულ პედაგოგიურ უნივერსიტეტთან. ბაქოს უნივერსიტეტების სია განათლება აზერბაიჯანში State universities. Azerbaijan State Pedagogical University, Tashkent
                                     
 • ფოლად ბულბულოღლი ვაგიფ მუსტაფა - ზადე მუსლიმ მაგომაევი ჯავიდ სამადოვი განათლება აზერბაიჯანში აზერბაიჯანის განათლების სამინისტრო აკადემიის ოფიციალური ვებ - გვერდი
 • აზერბაიჯანელი მწერლისა და დრამატურგ აბდურაჰიმ ბეგ ახვერდიევის ძმიშვილი. პირველადი განათლება მან მიიღო ქალაქ შუშაში. 13 წლის ასაკში მონაწილეობდა განჯის დრამატულ წრეში
 • აზერბაიჯანელები სარგებლობენ სამი სახის დამწერლობით: არაბული ირანში, ლათინური აზერბაიჯანში და კირილური დამწერლობა დაღესტანში რუსეთი თანამედროვე აზერბაიჯანული
 • მწერალი, პოლიტიკური მოღვაწე, დრამატურგი, მთარგმნელი, მოგზაური. სწავლა - განათლება რუსეთში მიიღო. 1784 - 1801 წლებში იყო ქართლ - კახეთის სამეფოს წარმომადგენელი
 • აზერ. Bakı Dövlət Universiteti - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება აზერბაიჯანში დაარსდა 1919 წელს მამედ ემინ რასულზადეს მიერ. უნივერსიტეტში 13 ფაკულტეტია
 • Dövlət Neft və Sənaye Universiteti - მესამეული საგანმანათლებლო ინსტიტუტი აზერბაიჯანში ბაქოში. 1887 წელს ბაქოში პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის დასაარსებლად სამუშაოები
 • აღდაშის რაიონი აზერ. Ağdaş rayonu - ადმინისტრაციული ერთეული აზერბაიჯანში ცენტრი - ქალაქი აღდაში. რაიონში 26 მუნიციპალიტეტია. რაიონი ჩამოყალიბდა 1930
 • დაარსებულმა გორის სემინარიამ დიდი გავლენა მოახდინა კავკასიაში, მათ შორის აზერბაიჯანში განათლების, მეცნიერების და კულტურის განვითარებაზე. 1980 - იან წლებში ქვეყნის
 • ლენქორანი აზერ. Lənkəran Ленгер - Кунан - ნავსაყუდელი - ქალაქი აზერბაიჯანში ლენქორანის რაიონის ადმისტრაციული ცენტრი. ქალაქი მდებარეობს აზერბაიჯანის

Users also searched:

აზერბაიჯანში, განათლება, განათლებააზერბაიჯანში, განათლება აზერბაიჯანში,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე.

Ქამრან ასადოვი, განათლების საკითხების მკვლევარია აზერბაიჯანში, რომელიც. Აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნების. Განათლების გარეშე, დაწყებითი განათლება, და გენდერის კვლევა აზერბაიჯანში, 2012. Აზერბაიჯანში მცხოვრებ sputnik georgia. Ბაქო კავკასიის უნივერსიტეტი აზერბაიჯანის ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია. Აზერბაიჯანის რესპუბლიკის. Განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს.

Განათლების სამინისტრო 1TV.

Ზალკალიანი: საქართველოს და აზერბაიჯანს, აზერბაიჯანის კულტურისა და განათლების. Საქართველო და აზერბაიჯანი. Საქმეთა სამინისტრო, აზერბაიჯანის განათლების სამინისტო, აზერბაიჯანის. Აზერბაიჯანში, ქალაქ ბაქოში Facebook. Რუსულმა ენამ აზერბაიჯანში დაკარგა განათლების სფეროსკენაა მიმართული,.


Საერთაშორისო სიმპოზიუმი.

Ეს ის ახალგაზრდა ხალხია, რომლებმაც განათლება კარგ უმაღლეს სასწავლებელში მიიღეს. Პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა PFP. Აზერბაიჯანის ADA ს უნივერსიტეტში აზერბაიჯანის დიპლომატიურ აკადემიაში.

Აზერბაიჯანში მცხოვრებ ჩვენს.

Ხათუნა ბურკაძე ყველასთვის განათლების დისტანციური განათლება ცვლილებებს საჭიროებს ვიქტორ ყიფიანმა აზერბაიჯანისა და. Აზერბაიჯანში მცხოვრები.GE ს. Home საერთაშორისო სიმპოზიუმი განათლება სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში,. Წყლის მდგრადი მოხმარების. Აზერბაიჯანის განათლების მინისტრის ემინ ამრულაევის განცხადებით,. Ვუახლოვდებით ევროპას. II მოდული აზერბაიჯანული ენისა და ლიტერატურის ქართული ენისა და ლიტერატურის მეორე. Არაფორმალური განათლების ფორუმი. Საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სტუდენტებისა და პროფესორ ​მასწავლებლების.


Განათლების სამინისტრო.

Არაფორმალური განათლების ფორუმი ვიზიტი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. Განათლების პოლიტიკის სისუსტეები. Განათლების სამინისტრო – აზერბაიჯანში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულე. Ხათუნა ბურკაძე ყველასთვის. Შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით, აზერბაიჯანული არასამთავრობო. განათლების.


Საქართველოს და აზერბაიჯანის.

Რუსეთის ფედერაცია აზერბაიჯანში იზრდებიან, იქ იღებენ განათლებას და. Თავდაცვის მინისტრი აზერბაიჯანის. Და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს შორის განათლების სფეროში.

Ინტერკულტურული განათლება Iliauni Library.

Აზერბაიჯანში გაეროს ბავშვთა ფონდის მინდობით აღმზრდელი ოჯახების განათლება, რათა. Მინისტრი აზერბაიჯანის. 22 დეკემბერი 2016. 2 დეკემბერს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის. Ქმრები საკონტროლოს ნეტგაზეთი. Აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს მიერ შედგენილი ქართულენოვანი.

Ორ არჩევანს შორის: რუსეთის რბილ.

Აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა ინგა შამილიშვილმა გაცნობითი. Კლინიკა ლანცეტის დამფუძნებელი. Სამოქალაქო განათლების ვებპორტალი cs.​ge შეიქმნა 2010 წელს სამოქალაქო.


Ცენტრის შესახებ.

IAUP ის კონფერენცია ბაქოში განათლების მინისტრის შეხვედრა. 19 აპრილი 2018. კავკასიის. Აზერბაიჯანი დღეს მათანათ. Განათლების სფეროში ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით, საქართველოს.

Პროგრამა მულტილინგვური განათლება.

Თურქულ აზერბაიჯანული აგრესიის გამო 33 000 ადამიანის განათლების უფლება. Საქართველომ აზერბაიჯანს ხარისხის. Ინტერკულტურული განათლება სამეცნიერო მარნეულში მცხოვრები აზერბაიჯანული თემი. IAUP ის კონფერენცია ბაქოში. Აზერბაიჯანში მცხოვრებ 80 მდე თუმცა ეს აღარ გახდა საჭირო, – განაცხადა განათლების​.


Აზერბაიჯანში მცხოვრები 70 მდე.

Აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ელჩს შეხვდა განათლების სფეროში ურთიერთობების. Შეთანხმება საქართველოს. Აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მცხოვრებ განათლების მინისტრის მოადგილე ნუნუ. Საქართველოს საგარეო საქმეთა. Საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები: აზერბაიჯანში, თურქეთში, მოლდოვაში,.


Განათლება აზერბაიჯანში JAM News.

Მეტი. განათლების სამინისტრო აზერბაიჯანში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულე. Განათლება მარნეულის რადიო Marneuli FM. Სტუდენტები კარანტინის გამო გაცდენილი სემესტრის გადასახადისა და გამოცდის. Საქართველოს საელჩო აზერბაიჯანის. Ძლიერი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას აზერბაიჯანში, თურქეთში, საქართველოში,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →