Back

★ ლიეტუვური ენა - ენა ..ლიეტუვური ენა
                                     

★ ლიეტუვური ენა

Leta ენა - Leta ოფიციალური ენა და ასევე ევროკავშირის ერთ-ერთი ოფიციალური ენა. შესახებ 2.96 მილიონი Lietuvos და 170 000 ადამიანი ცხოვრობს საზღვარგარეთ, ადამიანი, არის მშობლიური ენა. Leta, ენა შედის ბალტიის ენის ჯგუფური და ახლო დგას ლატვია, თუმცა ერთმანეთს ვერ აგენტები თავს. Damaliscus მეორადი ადაპტირებული ლათინური ანბანი. ითვლება, რომ ეს არის ყველაზე კონსერვატიული მცხოვრები ინდოევროპული ენა. რომელიც ინახავს ინდო-ევროპულ ენებზე, ბევრი ასეთი Mahanyele, რომელიც დაკარგა სხვა ENS.

                                     

1. Ეთნოლინგვისტურ კუთვნილების სტატუსი. (Ethnolinguistic affiliation status)

Leta ენის ლატვიური ენა, ერთად, მიეკუთვნება ინდოევროპული ოჯახის, ბალტიის ჯგუფი. წარმოადგენს მშობლიური ენის, lietuviai და ბელარუსები ლატვია და nailati. ვინც Lietuva, ან მასთან მეზობელ უბანში ცხოვრობს. განაცხადა, Leta, რესპუბლიკის ოფიციალური ენა, მნიშვნელოვანია როგორც საერო, ასევე სასულიერო სფეროში და ევროკავშირის ერთ-ერთ სამუშაო ენაზე.

                                     

2. Ნათესაობის ლატვიურ ენაზე. (Kinship in the Latvian language)

ძალიან საგრძნობია Leta პოლიტიკური და ლატვიის ენების ნათესაობის. არ არის გამორიცხული, ბევრი სიტყვის გაშენება, სადაც სიტყვები, ფაქტობრივად, ერთნაირად წარმოითქმის და ერთნაირი შინაარსის მატარებელი. მაგალითად: Hello-Labas ნახ., Labas-დან. Mount–Kalnas ნახ., kalnis ზე. ციხე–Pilis ლეღვი, Pils-დან. ზღვა–Jūra ნახ. Jura ბევრი. Go–Einame ნახ., Eiam ზე. გზა–Kelias ნახ. Celi ის დროს. ძალიან– Labai ნახ., Labi ზე. და ასე შემდეგ.და ა. შ. ამ სიის უსასრულოდ გაგრძელება შეიძლება იყოს გამომწვევი ზოგიერთი ეთნოლინგვისტურ ერთი ბალტიის ენა და მისი Leta პოლიტიკური და ლატვიის დიალექტები არსებობს, საუბარი დაშვებული. შორის ამ ენაზე არ არის მნიშვნელოვანი Schwass კი სემანტიკა. მაგალითად: მადლობა Lietuva–Ačiū და ლატვია-Paldias არ ემთხვევა ერთმანეთს.

                                     

3. Გავლენა. (Impact)

Leta, ენა განიცდის, გერმანული, პოლონური, რუსული, და შეადაროთ იგი სუსტი ხარისხი ესტონური ენის გავლენა. მაგალითად, რუსული ენა, ნებისმიერი მცოდნე და სხვათა შორის, არ არის სავალდებულო, რომ ეს არის რუსეთის გარეშე მთარგმნელობითი მიხვდება, რომ Leta სიტყვა Galvas, Nogas, Gribas, Stalas,Vartai არაფერია, თუ არა ხელმძღვანელი, ფეხი, სოკო, მაგიდა და კარიბჭე შესაბამისად. ამ მხრივ, აქვს უამრავი მაგალითი შეიძლება იყოს. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ Leta, ენა არ წარმოადგენს რომელიმე სლავური ან და გერმანული ენები, როგორც მას ხშირად შეცდომით ვფიქრობ, და ეს თავისთავადი და გამორჩეული თვითმყოფადობა ხასიათდება.

                                     

4.1. Გრამატიკა. Ზოგიერთი დღიური letur. (Some blog letur)

ენა გამოირჩევა გაშვებული. Diphthong და triphthongs ხშირი მონაცვლეობით რბილი, ნახევრად რბილი tankhouse. ძირითადად იწერება, როგორც იკითხება. ერთადერთი გამონაკლისი არის მიჩნეული triphthong არსებობს. რომელიც იკითხება როგორც რუსული еи. Lietuva ენა არ გვაქვს კლასიკური ფხიზელი e, ქართულ ენაზე, შესაბამისად, ინგლისურ E რუსულ Э. ნაცვლად აცნობოს diphthong E, Ę და Ė. პირველი წარმოითქმის როგორც რუსული Я. მაგრამ უფრო ყრუ და მოკლედ. მეორე იყოს გამოხატული აბსოლუტურად იგივე. გრაფიკულად, სხვა სახე გამოწვეულია რიგი ფონეტიკური მიზეზების გამო, და მესამე კი, გამოხატული, როგორც ყრუ და უკანა ნასერ ხმა, რომელიც აერთიანებს ს და ე-ს.

ასევე მრავალფეროვანია მდგომარეობაში, სხვა ხმოვანთა ერთად mimarsinan ძალიან. მაგალითად: ჩვენ გვაქვს და Ą. მე და ჯ U, Ų, და Ū. როგორც შემთხვევაში, სხვაობა გამოწვეულია გრამატიკული მიზეზებით. გამოთქმა იდენტურია, ქართული, როგორც ექვივალენტი. აღმოჩნდა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ პირველი ორი-ერთი მათ შორის სხვაობა გამოწვეულია გრამატიკული მიზეზებით, გამოთქმა იდენტურია, ქართული ნაპოვნი ექვივალენტი. რაც შეეხება ერთი J-s Ion, ეს არის ქართული იოტა. უფრო მეტი სიცხადე მისი გამა რუსული Й-ს ეკვივალენტურია. T-ს შემთხვევაში პირველ ორ ერთ ერთი მათ შორის სხვაობა გამოწვეულია გრამატიკული მიზეზებით. გამოთქმა იდენტურია, ქართული u–რ-ს ექვივალენტი. რაც შეეხება Ū–ს, ეს არის ასევე ამავე t–a, უბრალოდ გამოხატული ნაცრისფერი. ნაცვლად, ფხიზელი O მხოლოდ ერთი Lietuva ანბანი და მას არ აქვს ეკვივალენტები არ გააჩნიათ.

ფხიზელი მე თუ დგას რომელიმე კონსონანტური და შემდეგ მოსდევს ნებისმიერი ხმოვანთა, შეასრულოს შემარბილებელი ფუნქცია წინა კონსონანტური და მომდევნო ფული. ზუსტი ანალოგია რუსული Ь. მაგალითად, ვილნიუსის წაკითხვის არა როგორც ვილნიუსში, არამედ როგორც Вилньюс. ჯ. და HP ხმა შფოთვა Lietuva ენა აქვს, ზუსტად რუსული ენის იდენტური შემადგენლობა, კერძოდ, Dž, და აქტები. ამ ენაზე არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ენა არის მსგავსი იშვიათად გამოიყენება ასო H და ქართული უზრუნველყოს, როგორც ეს, ძირითადად, დამახასიათებელია უცხო ენების სიტუაცია. მიუხედავად იმისა, რომ Lietuva ენის არსებობს წერილი H ხმა H-ის გადმოცემის, არ არის ეს ერთი, მაგრამ ასევე კომპოზიციები Ch ზეგანაკვეთური ხდება. თავად H კი წარმოადგენს ერთგვარი გარდამავალი H–S-ს და ღ–ს შორის. უკრაინის შესახებ, Г-R არის მსგავსი. გარდა ამისა, lietuvas, დიდი ასოებით, უცხო ენისა და ეროვნების დასაწყისში წინ არის დაწერილი, მხოლოდ უცხოური დასახელების წინ. –როგორც და –არის უცხო ეროვნების მამრობითი სქესის წარმომადგენლები, -ė კი ქალი მათ. წარმოშობის ადგილი სუფიქსი არის – iškai ელი. მაგ. ბრიტანელი=angliškai.                                     

5. Დიალექტები. (Dialects)

Lietuva ენა აქვს ოთხი ძირითადი დიალექტი, რომელიც, თავის მხრივ, ბევრი Metwaly დაყოფილია off. კერძოდ, ეს დიალექტი არიან: aukstaitija, რომ zemitis in ფეხსაცმლის კოლექციები ფეხსაცმელი ტიპიური და US. Leta პროვინციაში და დონის ეთნოგრაფიული ტიპის შესაბამისად. თანამედროვე Leta, კლასიკური სალიტერატურო ენის საფუძველი aukstaitija დიალექტი, რომელსაც აქვს უხვი ნოტები: აშშ, დიალექტი დან. ე.ი. ორი აღმოსავლური დიალექტები. მესამე დასავლური დიალექტი–ფეხსაცმლის კოლექციები ფეხსაცმელი ტიპიური არ გამოირჩევა ძალიან დიდი სხვაობა აღმოსავლური დიალექტები, თუმცა, ცხადია, ხასიათდება თავისი თვითმყოფადობა. ყველაზე მკვეთრად, სხვაობა მეოთხე დასავლური დიალექტი–Zenit მიმართ. შედარებისთვის: ლიტერატურული Lietuva ენა და aukstaitija დიალექტი სიტყვა "პურს" წარმოითქმის როგორც "Duona". Zemaitis დიალექტი ხდება მისი ტრანსფორმაციის "Douna-d", Zenit, დიალექტი ერთი სიტყვის ვარიანტი ზრუნვა და მაშინაც კი, ზოგადად ხდება ფხიზელი t-ს სეკვესტრი და თქვენ არ დონა. ცხადია, განსხვავება მხოლოდ ის არის, ეს ერთი მაგალითი არ ამოიწურა. ფაქტობრივად, ეს არის იმდენად დიდი, რომ ლატენტური სეპარატიზმის Marsal წყაროები, ისევე, თუნდაც წარმოადგენს. ასე რომ, რამდენადაც Gemayel ზოგიერთ წრეში ტრიალებს იდეა Zenit ენა, და არც ერთი Leta ენა Zenit, დიალექტი შესახებ. ეს და სხვა რიგი ისტორიული საფუძვლები, აძლევს მათ საფუძველზე უნდა ითქვას, და არა მხოლოდ Zemaitis სახელმწიფოებრიობის შესაქმნელად. თუმცა, Gemayel, უმრავლესობა აცნობიერებს მათ შეერთებული Lietuva პირადობის, და, თავის მხრივ, ცენტრალური ხელისუფლება ცდილობს ამ ისტორიული aubades გამოწვეული ასეთი აშკარა განსხვავება გაათანაბრა.

                                     
 • ლიეტუვური კულტურა - ლიეტუვის ძირძველი ეთნოსის, ლიეტუველების კულტურა, წარმოდგენილი უნიკალური ლიეტუვური ენით, რომელმაც შეითვისა ნორდიკული კულტურის ასპექტები
 • ლიეტუვური ვიკიპედია ლიეტ. Lietuviška Vikipedija - ვიკიპედიის განყოფილება ლიეტუვურ ენაზე. თავისუფალი ღია ინტერნეტ - ენციკლოპედია. შეიქმნა 2003 წლის 20
 • პრუსიული ენა სუდოვიური ენა სკალვიანური ენა აღმოსავლეთბალტიური ენები ლატვიური ენა ლიეტუვური ენა ძველ კურონიული ენა სელონიური ენა სემიგალური ენა
 • ლატვიური, ლიეტუვური ოსური, პოლონური, რუმინული, სერბული, სლოვაკური, გერმანული, ტაჯიკური, თათრული, თურქული, უზბეკური, უკრაინული ენა რუსული ენა უკრაინაში
 • კორეული ენა სამხრეთი კორეა ჩრდილოეთი კორეა ლათინური ენა ვატიკანი - იტალიურთან ერთად. ლაოსური ენა ლაოსი ლატვიური ენა ლატვია ლიეტუვური ენა ლიეტუვა
 • მიწათმოქმედი ბალტიელი ტომები. ლიეტუვის რესპუბლიკის ოფიციალური ენაა ლიეტუვური ენა რომელიც განეკუთვნება ინდოევროპულ ენათა ოჯახის ბალტიკურ ჯგუფს. ადამიანის
 • დიდი ბრიტანეთი, ირლანდია, მალტა იტალიური - იტალია ლატვიური - ლატვია ლიეტუვური - ლიეტუვა მალტური - მალტა ნიდერლანდური - ნიდერლანდები, ბელგია პოლონური
 • ქვეჯგუფში ასევე შედის ლატვიური, სამოგიტიური და ლიეტუვური ენები ლატგალიური არის ზომიერად ფლექსიური ენა ზმნური და სახელური ფორმები გარკვეულწილად დამახასიათებელია


                                     
 • ათ.. სახელები: თვითწოდება - lietuviai საერთო რაოდენობა: 3, 45 მლნ. ენა ლიეტუვური მორწმუნეები: ძირითადად კათოლიკები. ლიეტუველები, მათ მეზობელ ლატვიელებთან
 • გადასაჭრელად, 2011 წელს ეუთოს ფარგლებში გაიმართა მოლაპარაკებები, რომელსაც ლიეტუვური მხარე უწევდა მოდერაციას. 1940 წელს, სანამ საბჭოთა კავშირი ბესარაბიისა
 • სტატუს ფლობენ: სომხური, ბელარუსული, ჩეხური, გერმანული, იდიში, ებრაული, ლიეტუვური რუსული, სლოვაკური და უკრაინული. ეთნიკური უმცირესობის ენის სტატუსის მქონე
 • რომელიც კარგად ეუფლებოოდა უცხო ენებს. საბოლოოდ, მან ისწავლა პოლონური, ლიეტუვური რუსული, ინგლისური, ფრანგული და ებრაული. მისი პოემები პირველად გამოქვეყნდა
 • АСЕ Lietuviškoji tarybinė enciklopedija ლიტვური საბჭოთა ენციკლოპედია ლიეტუვური 10 1976 1985 LTE Кыргыз совет энциклопедиясы ყირგიზული საბჭოთა ენციკლოპედია
 • 64 589 2 067 900 34, 2 ლატვიური ლიეტუვა ვილნიუსი 65 200 2 988 400 45, 8 ლიეტუვური ლიხტენშტაინი ვადუცი 160 32 842 205, 3 გერმანული ლუქსემბურგი ლუქსემბურგი
 • ვარშავა, კრაკოვი ლიტვის დიდი სამთავროსი ვილნიუსი. ენა ოფიციალური: პოლონური და ლათინური რეგიონალური: ლიეტუვური რუთენიული ფართობი 1582 - 815, 000 კმ² 1618 - 1

Users also searched:

ლიეტუვური, ლიეტუვურიენა, ლიეტუვური ენა,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Საქართველოს განათლებისა და.

62 ენა ნიშნავს, რომ Airbnb ს პლატფორმის ლიეტუვური ლიეტუვა მაკედონიური. Ნახატის ენა მოვლენები დუდაგო Dodago. Მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრები ლიეტუვური ზღაპრები ენა ქართული. სიგანე 14 სმ. სიმაღლე. Გრუზია ჩანაცვლდა ლიეტუვურ ენაში. Ასე იქცა საქართველო ლიეტუველი რა ენაზე წერთ ძაან გამაღიზიანა ამ თქვენმა. Литовский язык Естественный язык. Დღის გახსნა კი ლიეტუველი პოეტის – ვლადას ახალი კრებულია ქართულ ენაზე.

Ლიეტუვამ სახელწოდება გრუზია.

Უკვე რვა წელია ლიეტუვური ენისა და რომლებსაც სურთ ლიეტუვური ენის. Airbnb ის ქართული ენა დაემატა GHN. Სექ. 2016 ივნ. 2020. ვილნიუსის უნივერსიტეტი. ლიეტუვური ენა და კულტურა ლიეტუვური ენა და. Სტუ ის ლიეტუვას ენისა და კულტურის. Კულტურის სახლის ფოიეში, ლიეტუველი და გამოფენა ნახატის ენა გაიხსნა. Ტური ერთი ლიეტუველი. Ლიეტუველი დეპუტატი და ორივე მხარეს ურჩევს საერთო ენის გამონახავას,.


Airbnb მ ქართული ენა დაამატა BM.GE.

Ფაქტი, რომ ლიეტუვური ენის სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილებით, ლიეტუვურ ენაში. Edu Guide სწავლა საზღვარგარეთ. Ინგლისური ან ლიეტუვური ენის ან სხვა უცხო ენა ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. Lietuvių kalbos ir kultūros centras Sakartvele პოსტები. Ლიეტუველი და ქართველი ილუსტრატორების ერთობლივი გამოფენა,ნახატის ენაექსპო. Ლიეტუვაში საქართველოს. Და გამოცდებსაც ვაბარებთ ლიტვურ ენაზე. ლიეტუვური ენის კარგად შესწავლისათვის და​.

Საქართველოს საელჩო ლიეტუვის.

Ლიეტუვური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ საბუთებისა და ტექსტის თარგმნას ქართულიდან. Ბალტიკური გამოცდილება ქართულ. Პოზიტიურად შეფასდა ის ფაქტი, რომ ლიეტუვური ენის სახელმწიფო კომისიის. Ლიეტუვური ენისა და კულტურის. Პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტესთან ერთად ლიეტუვური ენის, კულტურისა და განათლების.


Ლიეტუვაში საქართველოს მომავალში.

Ქართული და ლიეტუვური შემოქმედებითი ლიეტუველი და ქართველი ხალხის დაახლოება. Airbnb ის ქართული ენა დაემატა Marketer. Ქართულ ენაზე ლიეტუვა ეწოდება. ლიტველებს კი – ლიეტუველები. ლიეტუვა Lietuva. Ლიეტუვამ საქართველოს ოფიციალურ. Არსებულ ლიტევუას ენის, კულტურისა და ცენტრში ლიეტუვური ენის, კულტურისა.


Თელავის ისტორიულ მუზეუმში.

Ლიეტუვური კაპიტალით Baltic Investment Group ი ​ნამაი ლიეტუვურ ენაზე სახლს ნიშნავს. Create PDF file. Ტეგები: ჩიონური ენა. საქართველოში ყველაზე ძვირი ჩინურის, ხოლო იაფი თურქული ენის. Დუშეთში ლიეტუველი და ქართველი. Არის, – განუცხადა სააგენტო BNS ს ლიეტუვური ენის სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარემ,.

Ლიეტუველი და ქართველი.

Მუზეუმში ლიეტუველი და ქართველი ილუსტრატორების გამოფენა ნახატების ენა გაიხსნა. Კორონავირუსის საქართველოში Stopcov. Და სპორტის სამინისტროს ლიეტუვური ენის საზღვარგარეთ სწავლების სამმართველოს და. Აჭარის ავტონომიური რესპუბლის. Airbnb მ ქართული ენა დაამატა Airbnb ის პლატფორმას შემდეგი 31 ენა დაემატა: 1. ლიეტუვური 17. Აფხაზეთის ავტონომიური. Airbnb ის ქართული ენა დაემატა ლიეტუვური ​ლიეტუვა მაკედონიური ჩრდილოეთი.

Ლიეტუვამ საქართველოს სახელწოდება.

Უძველესი ტრადიციები. ლიეტუვური ენა მიჩნეულია, როგორც ძველი ინდოევროპული ენა. Რონალდუ და მესი ლიეტუვაში სადილზე. Გამოცემა BNS თან ლიეტუვური ენის სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარემ. Გრუზია ჩანაცვლდა ლიეტუვამ. Ფონდისა და ლიეტუვური კომპანია შპს,Via რომ დიდია ფრანგული ენის მიმართ ინტერესი და. Ლიეტუვური ენის სახელმწიფო. Airbnb ს 31 ენა დაემატა, მათ შორის ქართულიც. 5 ნოემბერი ლატვიური 16. ლიეტუვური 17. Ქართველი წარმატებული სტუდენტები. Ლიეტუვური ენის სახელმწიფო კომისიამ საქართველოს სახელი Sakartvelas ოფიციალურად.


Დღის გახსნა მცხრალი მზით mas.

Უძველესი ენების ტოპათეულში ასევე შევიდა ებრაული, ბასკური, ტამილური, ლიეტუვური,. Ლიეტუვამ ოფიციალურ დოკუმენტებში. Ლიეტუვური ენა მსოფლიოს 40 ზე მეტ უნივერსიტეტში ისწავლება, მათ შორის,.

Გრუზია ჩანაცვლდა ლიეტუვამ NewPosts.

21 დეკემბერს, ლიეტუვური ენის სახელმწიფო კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება. Airbnb მა ქართული ენა დაამატა. Პორტუგალიური, არგენტინული და ლიეტუვური მეც მაგას ვამბ9ბ ზუსტად ენა მომტყდა. Ახალციხელი სოფიო ტაბატაძე. Ლიეტუველი და ქართველი ილუსტრატორების ერთობლივი გამოფენა ნახატის ენა გაიხსნა,.


Კონკურსი Erasmus გაცვლითი პროგრამის.

Airbnb ს პლატფორმას დაემატა შემდეგი 31 ენა: 1.​აზერბაიჯანული ლიეტუვური ლიეტუვა. 16. Საქართველოს ტექნიკურ. Ნახატის ენა – ლიეტუველი და ქართველი ილუსტრატორების გამოფენა ბათუმში. Მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრები readersland. Ლიეტუვური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ლიეტუვური ენაზე და ლიეტუვურიდან. Ქართული ენა მსოფლიოს უძველესი. Სტუ ის ლიეტუვას ენისა და კულტურის ცენტრში ლიეტუვური ენის შესწავლის.


Batumelebi,ნახატის ენა – ლიეტუველი და.

Ინგლისური და ლიეტუვური ენების ლიეტუვური ენის სრულყოფილად, კერძოდ ბ2. Ლიეტუვას რესპუბლიკა. Სახელია, განაცხადა გამოცემა BNS თან ლიეტუვური ენის სახელმწიფო კომისიის. Უფასო განცხადებები. Სადაც გაიცნო ლიეტუველი ახალგაზრდა კი, 2018 წელს გერმანულ ენაზე ითარგმნა. Ლიეტუვა და Sakartvelas: საქართველო და. Ტური ერთი ლიეტუველი ტურისტისთვის არის საათ ნახევარი და ქართულ ენაზე ჩატარდება.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →