Back

★ საინფორმაციო მეცნიერება - მეცნიერება და ტექნოლოგია ..                                     

★ საინფორმაციო მეცნიერება

ტერმინი ინფორმაცია მეცნიერება არის ახალი, აგრეთვე თვით ამ საქმიანობაში, ამიტომ მისი ზუსტი განმარტება შეუძლებელია. ეს იყო ორი სიტყვა შეიძლება გამოყენებულ იქნას:

ფართო გაგებით, საინფორმაციო მეცნიერება შეიძლება ეწოდოს ნებისმიერ სწავლებას, რომელიც იკვლევს ამა თუ იმ ფორმის და შინაარსის ინფორმაცია, მისი მოპოვების, შენახვის, გადამუშავების, კონვერტაციის და გადაცემის საკითხები. ამ თვალსაზრისით, ინფორმაცია მეცნიერებათა შეიძლება აიხსნას, როგორც ინფორმატიკის, ინფორმაციის თეორია, კომპიუტერული ტექნიკა, ისევე, როგორც ჟურნალისტიკაში, საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ, საარქივო, საქმე, და ა.შ.და ა. შ.

ვიწრო გაგებით, საინფორმაციო მეცნიერება იგულისხმება ის, მაგრამ არ არის თვით ეს ტერმინი იგივე გაგება სხვადასხვა ენებზე.

 • Ინფორმატიკის, ანუ ინფორმაცია, Science ინგლისურ ეწოდება თეორიული მეცნიერება ინფორმაცია, რომელიც, თავის მხრივ ნაწილია ე.ხელოვნების. კომპიუტერული მეცნიერება კომპიუტერული მეცნიერება, რომელიც სხვა ნაწილები არიან: ტექნიკური საინჟინრო-ტექნიკური მოწყობილობა - მოწყობილობა და პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია მათემატიკური აპარატის - პროგრამა.
 • Აშშ დადგენილი იყო გავრცელებული ტერმინი - ინფორმატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის, როგორც მეცნიერება ამ სფეროში ორივე მხარეს თეორია და ტექნოლოგიები, გამომხატველი იყო.
 • Კომპიუტერული მეცნიერება კომპიუტერული მეცნიერება შესაბამისი ფრანგულ, გერმანულ და სხვა ევროპულ ენებში არის ინფორმატიკა.

ამიტომ, ალბათ, უპრიანი იქნება, თუ.ხელოვნების. ინფორმაცია მეცნიერების თეორიული ნაწილი ინფორმატიკის გავიხსენოთ, ხოლო მისი ტექნიკური მხარე კომპიუტერული ტექნიკა უფასო.

                                     
 • კლოდ ციმერმანი, ფილ კომპიუტერული ტექნოლოგია ინფორმაციის თეორია საინფორმაციო მეცნიერება თეორიული ინფორმატიკა ინფორმატიკა საიტზე DMOZ სარკე Scholarly
 • τεχνολογια τεχνη ოსტატობა λογος სიტყვა, სწავლება სუფიქსი ια არის მეცნიერება იმ იარაღების, პროცესებისა და მეთოდების შესახებ, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა
 • მასში გადაწყვეტილი ამოცანებით სამეცნიერო და გამოყენებითი მათ შორის საინფორმაციო ან სტატისტიკური რესურსების ინვენტარიზაცია, ანალიზი, შეფასება, მონიტორინგი
 • ნომენკლატურული ტერმინოლოგია, გვ. 100, თბ.: გამომც. მეცნიერება 1973. 2.0 2.1 არწივი TSN 175406 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა.
 • ტერმინოლოგია, გვ. 35, 120, 233, თბ.: გამომც. მეცნიერება 1973. კაირა TSN 176973 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა. ფრინველების ნომენკლატურული
 • მეცნიერება 1973. ფრინველების ნომენკლატურული ტერმინოლოგია, გვ. 7, 116, 175. თვალჭყეტია TSN 176749 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა
 • ფრინველების ნომენკლატურული ტერმინოლოგია, გვ. 143, 223, თბ.: გამომც. მეცნიერება 1973. Pycnonotidae - ინგლისურ - ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონი. Bulbuls
 • დემოგრაფია ბერძნ. Demos - ხალხი, Grapho - ვწერ - მეცნიერება მოსახლეობის აღწარმოების კანონზომიერებების შესახებ, მისი ხასიათის დამოკიდებულებაზე სოციალურ - ეკონომიკურ
 • სავაჭრო - ეკონომიკური საინფორმაციო საშუალებები და ტელეკომუნიკაციები კულტურა მეცნიერება და განათლება ტურიზმი ანტი - ტერორიზმი, ორგანიზებული კრიმინალისა და ნარკობიზნესის
 • Viewsonic ACER Asustek Intel AMD APC LG ინფორმატიკა საინფორმაციო მეცნიერება FOLDOC: the Free On - Line Dictionary Of Computing open - access repository
                                     
 • კომბინირებას განსაზღვრული ადგილმდებარეობის ფარგლებში. გვიანდელი საბჭოური მეცნიერება მას განიხილავდა როგორც სოციალურ - ეკონომიკურ გეოგრაფიას - სამეცნიერო დისციპლინების
 • კარნეგი - მელონი აშშ - ში უძველესი დრამატული სკოლის ადგილიცაა 1914 კომპიუტერული მეცნიერება კომპიუტერული ინჟინერინგი და დრამატურგიის პროგრამები უნივერსიტეტის საუკეთესო
 •  გვ. 32, 142, 192, თბ.: გამომც. მეცნიერება 1973. მწვანულა TSN 997708 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა. 3.0 3.1 Finches, euphonias
 • ფრინველების ნომენკლატურული ტერმინოლოგია, გვ. 54, 138, 200, თბ.: გამომც. მეცნიერება 1973. Antthrushes, antpittas, gnateaters, tapaculos, crescentchests
 •  გვ. 19, 159, 191, თბ.: გამომც. მეცნიერება 1973. ქოლგოსანა TSN 557492 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა. 3.0 3.1 ფრინველების ნომენკლატურული
 • გამომც. მეცნიერება 1973. Laniidae - ინგლისურ - ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონი. ღაჟოსებრნი TSN 178509 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა
 • ჰიდროლოგია ბერძ. hydor წყალი და logos მოძღვრება - მეცნიერება ჰიდროსფეროს შესახებ, რომელიც შეისწავლის ბუნებრივი წყლების დინამიკას და გეოგრაფიულ გარემოსთან
 • წასულა კომპრომისზე და ყოველთვის ამტკიცებდა, რომ მარქსიზმი არა მარტო ცრუ მეცნიერება იყო, არამედ კაცობრიობის კიბოც მისი მიმდევრები, საყოველთაოდ ცნობილი
 • მეცნიერება 1973. Procellariidae - ინგლისურ - ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონი. ქარიშხალასებრნი TSN 174532 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა
 • კულტურა. მეცნიერება საგარეო პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები და ნავთობი და გაზი ადამიანის უფლებები ეკოლოგია საინფორმაციო ტექნოლოგიები
 • თანაავტ. რა უნდა ვიცოდეთ მიწისძვრის შესახებ რედაქტორი - თბილისი, მეცნიერება 1992. - 62გვ. ვარაზანაშვილი, ო., ენციკლოპედია საქართველო ტ. 2, თბ
                                     
 • სამედიცინო გეოგრაფია - მეცნიერება რომელიც შეისწავლის ადამიანის დაავადებათა და პათოლოგიურ მდგომარეობათა გავრცელებას, გავრცელების მიზეზებს და გეოგრაფიული
 • კარტოგრაფია - მეცნიერება ობიექტური სინამდვილის საგნებისა და მოვლენების კონკრეტული სივრცის და მისი დროის მიხედვით ცვალებადობის შესახებ. ეს კონკრეტული სივრცე
 •  გვ. 39, 162, 188, თბ.: გამომც. მეცნიერება 1973. მწვანე ყანჩები TSN 174792 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა. A. Martínez - Vilata
 • ნიადაგთმცოდნეობა იგივეა რაც პედოლოგია - მეცნიერება ნიადაგის, მისი წარმოშობის განვითარების, გეოგრაფიული გავრცელების, რაციონალურად გამოყენებისა და შედგენილობა - თვისებების
 • გამომც. მეცნიერება 1973. Alcidae - ინგლისურ - ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონი. ალკასებრნი TSN 176967 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა
 • გლაციოლოგია ლათ. glacies  - ყინული და ბერძ. logos  - მოძღვრება - მეცნიერება მყინვარების შესახებ ე.ი. დედამიწის ზედაპირზე ყინულის იმ ბუნებრივ დანაგროვთა
 • წყაროთმცოდნეობა - მეცნიერება ისტორიული წყაროების გამოვლენის, კლასიფიკაციისა და სისტემატიზაციის, მათი ანალიზისა და გამოცემის მეთოდიკისა და თეორიის შესახებ
 • უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო - სამეცნიერო პროცესი ეფუძნება ძლიერ საინფორმაციო - ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ რესურსს. უნივერსიტეტის ძირითადი კორპუსი მდებარეობს
 • გამომც. მეცნიერება 1973. Strix - ინგლისურ - ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონი. ტყის ბუ TSN 177920 ინტეგრაციული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა.

Users also searched:

geostat login, ბიზნეს სტატისტიკა, ინტერნეტის გამოყენება საქართველოში, სამართალდარღვევების სტატისტიკა, საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, საქსტატი, ფასების სტატისტიკა, ჯანდაცვა სტატისტიკა, სტატისტიკა, ინტერნეტისგამოყენებასაქართველოში, ფასებისსტატისტიკა, ბიზნესსტატისტიკა, სამართალდარღვევებისსტატისტიკა, login, სამართალდარღვევების, საქსტატი, ბიზნეს, საქართველოსეროვნულიანგარიშები, ჯანდაცვა, ეროვნული, ანგარიშები, ინტერნეტის, გამოყენება, საქართველოში, ფასების, საინფორმაციო, საქართველოს, ჯანდაცვასტატისტიკა, მეცნიერება, geostat, საინფორმაციომეცნიერება, geostatlogin, საინფორმაციო მეცნიერება, მეცნიერება და ტექნოლოგია. საინფორმაციო მეცნიერება,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

საქსტატი საქართველოსეროვნულიანგარიშები ჯანდაცვა საინფორმაციომეცნიერება საინფორმაციო მეცნიერება login სამართალდარღვევებისსტატისტიკა ანგარიშები საქართველოს მეცნიერება მეცნიერება და ტექნოლოგია. საინფორმაციო მეცნიერება სტატისტიკა geostatlogin ფასებისსტატისტიკა ეროვნული ინტერნეტის საქართველოში საინფორმაციო სამართალდარღვევების ჯანდაცვასტატისტიკა ინტერნეტისგამოყენებასაქართველოში geostat ფასების ბიზნეს ბიზნესსტატისტიკა გამოყენება საქსტატი ჯანდაცვა სტატისტიკა საქართველოს ეროვნული ანგარიშები ბიზნეს სტატისტიკა სამართალდარღვევების სტატისტიკა ინტერნეტის გამოყენება საქართველოში ფასების სტატისტიკა geostat login

...

Ბიზნეს სტატისტიკა.

Საინფორმაციო ბიულეტენი. Და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ეკატერინე დგებუაძემ განაცხადა. Საქართველოს ეროვნული ანგარიშები. Საქართველოს განათლებისა და. Საქართველოს პირველი არხის ოფიციალური ვებგვერდი. Სამართალდარღვევების სტატისტიკა. Სამართლებრივი აქტები. Განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განათლების მართვის საინფორმაციო.

Geostat login.

Საინფორმაციო სისტემებიდან. Საპილოტე პროგრამაში TTPP შერჩეული პროექტების ავტორ მეცნიერებს შეხვდა. Ფასების სტატისტიკა. Მამუკა ხაზარაძე: კიდევ ერთხელ. Მიმწოდებელი ჟურნალი მეცნიერება წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები.


Ინტერნეტის გამოყენება საქართველოში.

Საინფორმაციო ტრენინგების. Საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება უწყვეტი განათლებისათვის. დარიკო. Სკოლებში ინფიცირების მაჩვენებელი. Სოციალურკულტურული ასპექტები გაჩნდა. დღეს, მეცნიერების უმრავლესობა საინფორმაციო. Ევროპის უნივერსიტეტი. 19.00 საათზე ჩატარდა Science on Stage ის ​მეცნიერება მთავარ როლში საინფორმაციო შეხვედრა.

Ნატოს პროგრამის მეცნიერება.

Შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საინფორმაციო. Საინფორმაციო საზოგადოება და. Ნატოს პროგრამის მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის საინფორმაციო დღე​. Საქართველოს შინაგან საქმეთა. 2011 წლის 25აგვისტოს პროექტ საქართველოს საჯარო დაწესებულებების საინფორმაციო. Საქართველოს განათლების. Მეცნიერება. ინფორმაციული საზოგადოება. საინფორმაციო სისტემები. ინფორმატიკის.


Განათლების მეცნიერება.

Საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. ეფექტური კომუნიკაციისთვის. Ტექნოლოგიები და მეცნიერება. Განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 ნ საინფორმაციო ცენტრი − აპლიკანტთა. Ეპიდვითარება სკოლებში თაიმერი. Საინფორმაციო ბიულეტენი. დიასპორის შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით,. Მეცნიერება ქართული საინფორმაციო. Საინფორმაციო საზოგადოება მეცნიერება და ტექნოლოგიები, განათლება, ახალგაზრდობა,​. Თსუ მეცნიერება. Მონაცემთა ბაზები და საინფორმაციო მოთხოვნები კომპიუტერული მეცნიერების.


Ნათია თურნავა ტექნოლოგიების.

Სწორედ ინფიცირების თავიდან ასაცილებლად, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების. Განათლების მართვის საინფორმაციო. Და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით, სკოლებში კიდევ უფრო გამკაცრდა.

Დეკლარაციები თანამდებობის პირთა.

Მეცნიერები, რომლებიც ინფორმაციული საინფორმაციო სექტორი საქმის წარმოება. Ქუთაისის საერთაშორისო. Მეცნიერება ჯილდო: მილიონი დოლარი საიდუმლოს ამოხსნისთვის! აშშ მთავრობა კითხვაზე. Საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და. Ცვლილებებს.1. ამის მიუხედავად, ახალი გაუმჯობესებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების. On.ge გაიგე მეტი. Მეცნიერების აზრით, ლისის ტბის ფერდზე მოწყვეტილი მასა დღე ღამეში. Ევროკავშირი საქართველოს მიერ. Უნივერსიტეტი. დამზადებულია: თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ.

Საინფორმაციო შეხვედრა – Science on Stage.

Ორშ პარ info@ 995 322 48 37 39. Kreston International. KA. English Русский Türk სერვისები. BTU Business and Technology University სიახლეები. Ორი მიმართულებით: ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ERASMUS შესახებ ერაზმუს. Პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებები საინფორმაციო სისტემა სატესტო ვერსია.


Საქართველოს განათლებისა და.

Პროგრამის მიზანი. საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში BSI შექმნილია შემდეგი. Ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. Რისი ჭამა ეკრძალებათ 50 წელს გადაცილებულ ქალებს 17 იანვარი, 2021 მეცნიერება. Კომპიუტერული მეცნიერება – შავი. Მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის ფიზიკის საერთაშორისო საინფორმაციო. Გადავა თუ არა სკოლები დისტანციურ. Ააიპ ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო საქართველოს განათლების, მეცნიერების,.

Ძირითადი ფუნქციები შოთა მესხიას.

Მეცნიერება აღმოაჩინეს უძველესი და უდიდესი ეგვიპტური ქალაქი, რომელიც ფაქტობრივად. Კომპიუტერული მეცნიერება. Განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო: სკოლებში ინფიცირების… 11.04.2021. Საინფორმაციო მეცნიერება in Glosbe. Მეცნიერება, მედია და ინფორმაციული სადაც მეცნიერები სამყაროს და არა.


Თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Საქართველოს განათლების, მეცნიერების, მართვის საინფორმაციო სისტემას შორის დღეს. Საინფორმაციო საკომუნიკაციო. Მეცნიერება, მედია და ტელეკომუნიკაციები იხილეთ საინფორმაციო ბიულეტენი. Ინფორმაციული საზოგადოების. Ჩვენება გვერდზე 1. ნაპოვნია 0 სასჯელს შესატყვისი ფრაზა საინფორმაციო მეცნიერება. Განათლებისა და მეცნიერების. Საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო.


SEU & SCIENCE სეუ და მეცნიერება.

Საინფორმაციო ვიდეო 1 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის. Სამეცნიერო მიმართულებების. Საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ. Სამინისტრო სკოლებში ინფიცირების. Განათლება, მეცნიერება და პროფესიული სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო. Ჟურნალი მეცნიერება ტექნოლოგიების. Შსს ს საინფორმაციო საგანმანათლებლო და მეცნიერების სამინისტროსთან.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →