Back

★ ისტორია - ისტორია ..                                               

გამოძიების ფედერალური ბიურო

FBI - აშშ-ის იუსტიციის სააგენტოები. სათაური გენერალური პროკურორი. დაარსდა 1908 წელს. შედის ამერიკული დაზვერვის სამმართველოს შემადგენლობა. უფლება აქვს გამოძიებას ფედერალური კანონის დარღვევებზე პასუხს აგებს ქვეყნის, ერის და პრეზიდენტის უსაფრთხოება. 22 აგვისტო 2013 მონაცემები, FBI-ში მუშაობა, 35 902 ადამიანი. მათ - 13 785 "სპეციალური აგენტი" და 22 117 მომსახურე პერსონალი: ანალიტიკოსები, ლინგვისტი, IT-სპეციალისტები და სხვ. მისი პირველი დირექტორი იყო ედგარ ჰუვერი.

                                               

აბულასანი

Adnan - XII საუკუნის დასასრულს სამეფო დიდი თანამშრომლებმა, ერისთავის, airstair, თამარ მეფის ხაზინადარი. ერთ რჩევას, თამარ და ცოლი მოიყვანა ენდრიუ bogolyubsky, ვაჟი, იური. იურის განდევნის შემდეგ, Adnan თამარ მისი, გაშიშვლებულ mcharles და რუსთავი. მაშინ, ისტორიული წყაროები აღარ აღნიშნული.

ისტორია
                                     

★ ისტორია

ისტორია - ისტორია შეიძლება ჰქონდეს ორი ძირითადი განმარტება:

1. განვითარების რაიმე პროცესი ბუნებაში და საზოგადოებაში, მაგ. სამყაროს, შექმნის ისტორია ცალკეულ მეცნიერებათა – ფიზიკის, მათემატიკის, სამართლის ისტორია და ა. შ. და ა. შ.

2. მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ადამიანთა საზოგადოების წარსულს მთელი მისი კონკრეტული ფორმებითა და მრავალფეროვნებით. საზოგადოების ისტორია პროცესებისა და ეფექტები, ცალკეული პირები, ადამიანები, ჯგუფები, მთელი კაცობრიობის კონკრეტული და მრავალმხრივი მოქმედების და ქცევის ერთობლიობას.

ისტორია არის ცოდნის სფერო, რომელიც შედგება მეცნიერების ცალკეული სფეროებში დამხმარე და სპეციალიზებული ისტორიული დისციპლინები. ცალკეულ ნაწილთა სპეციალიზაციის ხარისხი სხვადასხვა, რის გამოც გამოყოს რამდენიმე ჯგუფად. პირველ ჯგუფს შეადგენს ისტორიული მეცნიერების სფეროში, რომელიც ფარგლებში ისტორიკოსები საზოგადოების ისტორიას შეისწავლოს მთელი ან ნაწილი ბრენდი. ისტორიის შესწავლის ძალები და ეპოქაში კომპლექსური პრობლემების თანახმად, სივრცით–გეოგრაფიული პრინციპით, გარდა ამისა ცალკე შესწავლა, ხალხი, ისტორია, სხვადასხვა მხარესა და მოვლენას. პირველ შემთხვევაში მსოფლიო ისტორიაში გამოიყოფა: პირველყოფილი საზოგადოების ისტორია, ძველი მსოფლიოს ისტორია, შუა საუკუნეების ისტორია, ახალი ისტორია და უახლესი ისტორია.

სივრცითი–გეოგრაფიული პრინციპის მიხედვით გამოიყოფა: დიდი, ერთმანეთთან ისტორიულად დაკავშირებული რაიონების რეგიონალური ისტორია და ცალკეული ქვეყნებისა და ხალხების ისტორია. მეორე ჯგუფს ქმნის დამხმარე და სპეციალიზებული ისტორიული დისციპლინები: წყაროს შესწავლა, პალეოგრაფია, diplomatics, ქრონოლოგია, ისტორიული მეტროლოგიის, sphragistics, გენეალოგია, ჰერალდიკა, ნუმიზმატიკა. დამოუკიდებელ ადგილს იკავებს ორი სპეციალიზებული ისტორიული მეცნიერება, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის.

                                     

1. Ისტორიულ მეცნიერებათა სისტემა. (Historical sciences system)

 • Ისტორია ფილიალები. (ᲘStore branches)
არქეოლოგია - არქივთმცოდნეობა - ბონისტიკა - გენეალოგია - დიპლომატიკა - ეთნოგრაფია - ეთნოლოგია - ეპიგრაფიკა - ეპისტოლოგრაფია - ვექსილოლოგია - ისტორიული ანთროპოლოგია - ისტორიული ბიბლიოგრაფია - ისტორიული დემოგრაფია - ისტორიული იკონოგრაფია - ისტორიული კარტოგრაფია - ნუმიზმატიკა - პალეოგრაფია - სფრაგისტიკა - ფილიგრანოლოგია - ქრონოლოგია - წყაროთმცოდნეობა - ჰერალდიკა
 • Mecnierebata დისციპლინების. (Mecnierebata disciplines)
ისტორიული გეოგრაფია - ისტორიული გეოლოგია
                                     

2. Ისტორიული მეცნიერების ისტორია. (Historical science history)

თვითონ ისტორიული მეცნიერება არის ისტორიოგრაფიაში სასწავლო საგანი. ამ დისციპლინის ტერმინოლოგიით ისტორია არის მხოლოდ ის, რაც დოკუმენტურად არის დადასტურებული. ამგვარად, ისტორიული მეცნიერება იწყება იმ დროს, როცა გამოჩნდა წერილობითი ინფორმაცია.

პირველი მონუმენტური შრომა, რომელშიც აღწერილია კონკრეტული ისტორიული მოვლენები, კერძოდ, ბერძნულ-სპარსული ომები, და მისი თანადროული ქვეყნები და ხალხები, ეკუთვნის ბერძენი ისტორიკოსი Herodotus, კალამს. ეს ნამუშევარი იყო ე. წ. "ისტორია" რა Velsen "აღმოჩენა, გამოკვლევა" ნიშნავს. ამ დამსახურების გამო Ciceron საქართველოს Herodotus, რომ "ისტორიაში მამა" მოუწოდა.

                                     

3. Ისტორიის საერთო ცნებები და ტერმინები. (The history of the common concepts and terms)

 • Ისტორიული დროის აღრიცხვა. (ᲘStory time accounting)
ახალი წელთაღრიცხვა – ეპოქა – ერა – კალენდარი – პერიოდი – საუკუნე – ძველი წელთაღრიცხვა – წელთაღრიცხვა – ქორონიკონი – ხანა
 • Ისტორიული წყაროები. (ᲘStore supplies)
ანალები – მატიანე – ქრონიკა – ხელნაწერი
 • Საზოგადოებრივი წარმონაქმნები. (ᲡAbogados formations)
თემური წყობილება – მონათმფლობელობა – ფეოდალიზმი – კაპიტალიზმი – სოციალიზმი – კომუნიზმი
 • Სახელმწიფო და საზოგადოება. (ᲡHelp and society)
არმია - აჯანყება - ბრძოლა - დინასტია - ეთნოსი - ზავი - იმპერია - ლაშქარი - ნასახლარი - ნაქალაქარი - ნეკროპოლი - ოკუპაცია - ომი - სამეფო - სამთავრო - სასახლე - სახელმწიფო - ტომთა კავშირი - ტომი - ცივილიზაცია - ხალხი - ხარკი
 • Ტიტული და პოზიციები. (ᲢIt and positions)
ამირა - აზნაური - ბარონი - გრაფი - ვეზირი - თავადი - იმამი - იმპერატორი - ლორდი - მეფე - პრინცი - რაჯა - სულთანი - ფაშა - შაჰი - ხალიფა - ჰერცოგი - ცარი


                                     

4. Გამოჩენილი ისტორიკოსები. (Outstanding historians)

ალ-ბირუნი – ბაქრაძე, დიმიტრი - გაბაშვილი, ვალერიან - თაყაიშვილი, ექვთიმე - თუკიდიდე – ინგოროყვა, პავლე - კაკაბაძე, სარგის - ლეონტი მროველი – ტიტუს ლივიუსი – მაკიაველი, ნიკოლო – მესხია, შოთა - მონტესკიე, შარლ ლუი – პლუტარქე – პროკოპი კესარიელი – ჟორდანია, თედო - ტაციტუსი– ტოინბი, არნოლდ – ყაუხჩიშვილი, სიმონ - წერეთელი, ალექსანდრე - წერეთელი, მიხეილ - ჯავახიშვილი, ივანე – ჯანაშია, სიმონ – ჰეკატეოს მილეტელი – ჰეროდოტე
                                     

5. Ისტორია და კლასიფიკაცია. (History and classification)

ისტორიული ხასიათის ინფორმაცია, მისი უზარმაზარი მოცულობის გამო, გაყოფილი არიან მრავალი ასპექტი მიხედვით, როგორიცაა: რეგიონები და ქვეყნის კულტურასა და ხალხს, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში, ქრონოლოგია და თემები, და სხვა. ამიტომ, არსებობს სხვადასხვა კლასიფიკაცია, რომელიც ერთი ნიმუში, აქ არის წარმოდგენილი.

 • Საერთო კლასიფიკაცია. (ᲡOn classification)
უნივერსალური ისტორია - საზოგადოების ისტორია - ეკონომიკის ისტორია - მეცნიერების ისტორია - ტექნოლოგიის ისტორია - კულტურის ისტორია - ხელოვნების ისტორია - რელიგიის ისტორია – სამხედრო ისტორია

.

 • Ქრონოლოგიური კლასიფიკაცია. (ᲥKronologi classification)
 • Შუა საუკუნეების ისტორია - 476 - 1492 წლის.
 • Პრეტორია - BC. მუხ. 3500 წლის.
 • Ახალი ისტორია - 1492 - 1914.
 • Ანტიკური ისტორია - 476 წლის.
 • Უახლესი ისტორია - 1914 - დღემდე.
 • Მომიტინგეები - BC. 1000 წლის მუხ.

.

 • Რეგიონული კლასიფიკაცია. (ᲠRegional classification)
ავსტრალიის ისტორია - აზიის ისტორია - ამერიკის ისტორია - აფრიკის ისტორია - ევროპის ისტორია - სამხრეთ ამერიკის ისტორია - ჩრდილოეთ ამერიკის ისტორია

.

 • Ძირითადი კლასიფიკაცია. (ᲫIt makes the basic classification)
არაბული სამყაროს ისტორია - ბალკანეთის ისტორია - კავკასიის ისტორია

.

 • Ეროვნული კლასიფიკაცია. (ᲔOnal classification)
აშშ-ის ისტორია - ბიზანტიის ისტორია - ირანის ისტორია - ოსმალეთის იმპერიის ისტორია - რომის იმპერიის ისტორია - საფრანგეთის ისტორია - საქართველოს ისტორია - სსრ კავშირის ისტორია - ძველი ეგვიპტის ისტორია - ინგლისის ისტორია

.

 • Კულტურული კლასიფიკაცია. (ᲙCultural classification)
ამერიკანისტიკა - არმენოლოგია - ასირიოლოგია - გერმანისტიკა - ებრაისტიკა - ელინისტიკა - თურქოლოგია - ინდოლოგია - ირანისტიკა - რუსისტიკა - სინოლოგია - სკანდინავისტიკა - სლავისტიკა - ქართველოლოგია - ხეთოლოგია

.

 • Სექტორის კლასიფიკაცია. (ᲡSector classification)
არქიტექტურის ისტორია - ასტრონომიის ისტორია - ბიოლოგიის ისტორია - გეოგრაფიის ისტორია - მუსიკის ისტორია - მხატვრობის ისტორია - პედაგოგიკის ისტორია - სპორტის ისტორია - ფილოსოფიის ისტორია - ქიმიის ისტორია

.

 • Თემატური კლასიფიკაცია. (ᲗAmateur classification)
ქართული ემიგრაციის ისტორია - ამერიკის კოლონიზაციის ისტორია - გეოგრაფიულ აღმოჩენათა ისტორია - კალენდრის ისტორია - მე-2 მსოფლიო ომის ისტორია - რენესანსის ისტორია - საფრანგეთის რევოლუციების ისტორია

.

                                     
 • ლიეტუვის ისტორია - ისტორია ლიეტუვისა, რომელიც საუკუნეთა განმავლობაში იცვლიდა საზღვრებს, პოლიტიკურ - კლასობრივ წყობილებებს და მმართველ დინასტიებს. თანამედროვე
 • შუახმელეთის ისტორია ინგლ. The History of Middle - earth - ჯონ რონალდ რუელ ტოლკინის ხელნაწერების კრებული, გამოცემული მისი შვილის, კრისტოფერ ტოლკინის მიერ
 • აფხაზეთის ისტორია - საქართველოს ისტორიულ - გეოგრაფიული კუთხის, აფხაზეთის, ისტორია საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილი. აფხაზეთი ტერიტორიაზე ადამიანის
 • აჭარის ისტორია - საქართველოს ისტორიის ნაწილი, მისი ერთ - ერთი ისტორიულ - გეოგრაფიული კუთხის აჭარის ისტორია აჭარა გეოგრაფიულად ზემო ქართლის, კერძოდ, მესხეთის
 • სლოვაკეთის ისტორია - თანამედროვე სლოვაკეთის ტერიტორიის ისტორია უძველესი დროიდან ჩვენს დრომდე. თანამედროვე დასახლებები სლოვაკეთის ტერიტორიაზე უკვე პალეოლითის
 • თბილისის ისტორია - საქართველოს დედაქალაქის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე. თბილისს ეკავა მნიშვნელოვანი როლი რეგიონში. ის მდებარეობდა გზაზე, რომელიც
 • ბელორუსიის ისტორია მოიცავს დიდ პერიოდს, მის ტერიტორიაზე ადამიანის პირველი დასახლებიდან - დაახლოებით 100 - 35 ათასი წლის წინათ და თანამედროვეობით დამთავრებული
 • ებრაული თემის ისტორია სომხეთში სომხ. Հայաստանի հրեական համայնքը, Hayastani hreakan hamaynqa 2000 - ზე მეტი წლით თარიღდება. არსებობს ისტორიული ჩანაწერები
 • მონტენეგროს ისტორია - მონტენეგრო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჩამოყალიბდა XVIII საუკუნეში. იგი იყო პირველი ბალკანური სახელმწიფო, რომელიც გამოეყო ოსმალეთის
 • ჩრდილოეთ მაკედონიის ისტორია მაკედ. Историја на Македонија - ჩრდილოეთ მაკედონიის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ისტორია ნახევარ საუკუნეზე ცოტა მეტს
 • ესპანეთის ისტორია - ესპანეთის ისტორია რამდენიმე ათეულ საუკუნეებს მოითვლის. სიტყვა ესპანეთი ფინიკიური წარმოშობისაა ი - შპანიმ და ნიშნავს ბოცვრების ნაპირს


                                     
 • იაპონიის ისტორია - ძველი წელთაღრიცხვის დაახლოებით 7500 წელს იაპონიის ტერიტორიაზე არსებობდა ნეოლითური კულტურა. ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნეებიდან
 • ეგვიპტის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია იყოფა პერიოდებად. მთავარი სტატია: ძველი ეგვიპტე. მთავარი სტატია: ეგვიპტის ძველი სამეფო. იყო დაახლოებით 6 მეფე, რომელთა
 • ხევსურეთის ისტორია - საქართველოსა და ზოგადად კავკასიის ისტორიის ნაწილი. ისტორიულად, როდესაც ქართველთა ეთნარქები შეთანხმდნენ ტერიტორიების განაწილებაზე
 • თურქეთის ისტორია - დღევანდელი გაგებით მოიცავს იმ რეგიონის ისტორიას, რომელიც ახლა აყალიბებს თურქეთის რესპუბლიკის ტეროტორიას, რომელიც ასევე მოიცავს ანატოლიის
 • პოლონეთის ისტორია მოიცავს პოლონეთის სახელმწიფოსა და პოლონელი ხალხის ისტორიას X საუკუნიდან XXI საუკუნემდე. მთავარი სტატია: წინარეისტორიული პოლონეთი. ბრინჯაოს
 • ინდოეთის ისტორია პირობითად შეიძლება დავყოთ რამდენიმე პერიოდად: ძველი ინდოეთი ინდის ჰარაპის ცივილიზაციის პერიოდი III ათ - XVII ს. ძვ.წ.ა. ვედური პერიოდი
 • პაკისტანის ისტორია მოიცავს პაკისტანისა და მისი ტერიტორიის ისტორიას უძველესი პერიოდიდან დღემდე. თავად პაკისტანი, როგორც სახელმწიფო მხოლოდ 1947 წელს ჩამოყალიბდა
 • ჯ. რ. რ. ტოლკინის ლეგენდარიუმში ეას გამოგონილი სამყაროს ისტორია დაიწყო, როდესაც აინურები არდაში შევიდნენ, აინულინდალეში აღწერილი მოვლენებისა და მისი მრავალსაუკუნოვანი
 • ამერიკული საშინელებათა ისტორია ინგლ. American Horror Story - ამერიკული ანთოლოგიური საშინელებათა ჟანრის სატელევიზიო სერიალი, რომელიც შექმნილია რაიან
 • აფრიკის ისტორია კაცობრიობის ისტორიის დასაწყისად შეიძლება ჩაითვალოს. გენეტიკური და ლინგვისტური მონაცემების საფუძველზე საბუთდება, რომ უძველესი ადამიანი
 • ბენჯამინ ბატონის უცნაური ისტორია ინგლ. The Curious Case of Benjamin Button - 2008 წლის ამერიკული, დრამის ჟანრის ფილმი, რომელიც შეიქმნა 1921 წელს ამავე
                                     
 • ტაჯიკეთის ისტორია დიდი ხნის წინ დაიწყო. ტაჯიკეთის ტერიტორია უძველესი დროიდან იყო დასახლებული. ჩრდილოეთ და სამხრეთ ტაჯიკეთში შემორჩენილია ქვემო პალეოლითის
 • სათამაშოების ისტორია ინგლ. Toy Story - 1995 წლის ამერიკული კომპიუტერული ანიმაციური ფილმი სათამაშოების ისტორიის სერიიდან. ის არის Pixar - ის პირველი
 • ჰობიტის ისტორია ინგლ. The History of The Hobbit - ჯონ რონალდ რუელ ტოლკინის ჰობიტის მიხედვით შედგენილი, ორ წიგნიანი კვლევა, რომელშიც შეტანილია წიგნის
 • ვიეტნამის ისტორია მოიცავს ვიეტნამის არსებობის პერიოდს უძველესი ხანიდან თანამედროვე ეპოქამდე. ძვ.წ. 214 წელს, ჩინეთის იმპერატორმა ცინ შიხუანდმა თავისი
 • კარტოგრაფიის ისტორია - კარტოგრაფიისა და გეოგრაფიული რუკის შექმნის ხერხების ტექნოლოგიების დროთა განმავლობაში განვითარების ისტორია რუკა უძველესი დროიდან
 • მთავარი სტატია: პორტუგალია. საკუთრივ პორტუგალიის ისტორია XII საუკუნიდან იწყება, როდესაც ქვეყანაში ბურგუნდიული დინასტიის მმართველობა დამყარდა და ქვეყანამ
 • ბოლივიის ისტორია ძვ. წ. 40 - 13 საუკუნეებში ბოლივიის ჩრდილოეთ ნაწილში არსებობდა მიწაყრილების ჰიდრავლიკური კულტურა, სადაც მისდევდნენ სოფლის მეურნეობას
 • ბუნების ისტორია Naturalis Historia - პლინიუს უფროსის 23 - 79 მიერ დაწერილი ენციკლოპედია. ბუნების ისტორია პლინიუსის ერთადერთი ჩვენამდე მოღწეული ნაშრომია

Users also searched:

თბილისის დაარსების ისტორია, თბილისის ისტორია pdf, თბილისის ისტორია, ისტორია ცხოვრების მასწავლებელია, მსოფლიო ისტორია, რატომ არის ისტორია მნიშვნელოვანი, რატომ ვსწავლობთ ისტორიას, შელამაზებული ისტორია, ისტორიას, ისტორია, რატომ, თბილისის, რატომარისისტორიამნიშვნელოვანი, მსოფლიოისტორია, რატომვსწავლობთისტორიას, თბილისისდაარსებისისტორია, შელამაზებულიისტორია, ისტორიაცხოვრებისმასწავლებელია, მასწავლებელია, არის, მნიშვნელოვანი, მსოფლიო, ვსწავლობთ, დაარსების, შელამაზებული, ცხოვრების, თბილისისისტორიაpdf, თბილისისისტორია,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Შელამაზებული ისტორია.

Ისტორია მესტიის მუნიციპალიტეტი. 2011 წელს შეიქმნა საგადასახადო ომბუდსმენის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის შექმნისა და. Თბილისის ისტორია pdf. Ისტორია თერჯოლის მუნიციპალიტეტი. Ისტორიული პირებისა და ისტორიული ისტორია და როგორ უნდა მივუდგეთ მას.

Მსოფლიო ისტორია.

Ისტორია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. Თეატრის ისტორია. ოპერის თეატრი საქართველოში ას სამოცდახუთზე მეტ წელს ითვლის. Თბილისის დაარსების ისტორია. Ისტორია. Მთავარი მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის შესახებ. ისტორია. სოფელი. Რატომ არის ისტორია მნიშვნელოვანი. Ისტორია დაცული ტერიტორიების. Სეუ 20 წლიანი ისტორიის მქონე, ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცის. Ისტორია საქართველოს სტატისტიკის. Თბილისი კავკასიის ისტორიული ცენტრი, საქართველოს დედაქალაქი. მისი ისტორია.


Ისტორია დედოფლისწყაროს.

Სერვისების ისტორია განთავსებულია სერვისების ისტორიის საძიებო ფილტრები და​. Ისტორია ჩაჩავას კლინიკა. Home კომპანიის შესახებ KIA ს შესახებ ისტორია. საავტორო უფლებები c 2021 Kia Motors Corp. Ისტორია ტელერადიოცენტრი. Ისტორია. გააზიარე. სამტრედიის შესახებ. მდებარეობა, განლაგება, მუნიციპალური ცენტრი. Ისტორია–ბიბლიოგრაფია. Ისტორია. ყველაზე ადრეული ცნობა სვანთა შესახებ გვხვდება ბერძენ და რომაელ. Pedia ს შექმნის ისტორია Insource. 1926 A cable making company from Bratislava purchased a semi finished building from a candy maker at the outskirts of Kolin. When finished in early 1927,​.

Ისტორია წალენჯიხის.

Ისტორია. shutterstock 327332117. ამჟამად, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების. Ისტორია FINCA Georgia ფინკა ბანკი. Ისტორია. საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი ექიმთა ჯგუფის მიერ 1998 წელს. Ბათუმის ბოტანიკური ბაღი მთავარი. Ისტორია. alt სამშენებლო კომპანია,ელემენტ კონსტრაქშენი 2007 წელს დაარსდა. კომპანიის.


Ისტორია: მთა, რომელიც უნდა გადაიარო.

Ისტორია. ჯიპიაი ჰოლდინგი დაარსდა 2001 წელის როგორც პირველი კერძო საპენსიო ფონდი. Ისტორია NAPR. Ზოგადი მონაცემები, რელიგია. კლიმატი, ქართული ენა. ფლორა და ფაუნა, უახლესი ისტორია. Თანამედროვე საქართველოს ისტორიის. Ქალაქ თერჯოლის, როგორც ადმინისტრაციული ცენტრის ისტორია, სულ 6 ათეულ წელს ითვლის.


Ისტორია საქართველოს ეროვნული.

Სახლს, ქვასაც კი თავისი ისტორია აქვს. იგი უდიდესი ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლია,​. Ისტორია ელემენტ კონსტრაქშენი. Ისტორია. ისტორიული წყაროების მიხედვით სტატისტიკური ცნობების მოპოვება. Ისტორია გურჯაანის მუნიციპალიტეტი. Ისტორია. საუკუნეების მანძილზე მე–6 საუკუნის პირველი ნახევრიდან გარე კახეთის.

Ისტორია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი.

Ისტორია. იუსტიციის უმაღლესი სკოლა დაარსდა 2006 წლის აპრილში. მისი სტრუქტურა. Ისტორია საქაერონავიგაცია. Მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მაგისტრი The Degree of Master of History. მისაღები.

Ისტორია და ტრადიციები რუსთავის.

Საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. Ისტორია საქართველოს GNERC. Ისტორია. ილიას და ხანგრძლივი ისტორიის მქონე 6 ინსტიტუტის გაერთიანების შედეგად. Ისტორია თბილისი ენერჯი Tbilisi Energy. Ისტორია–ბიბლიოგრაფია. პროექტები გენეალოგია გენეალოგიური კვლევა ამირეჯიბები. SEU ისტორია. Ისტორია. გაზეთ ცნობის ფურცლის 1899 წლის 30 სექტემბრის ნომერში გამოქვეყნებულ. Ისტორია სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. Პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს საქართველოს ისტორიის ღრმა და სისტემური ცოდნით.


Თეატრის ისტორია Opera.

Სახელწოდება დედოფლისწყარო ისტორიულ წყაროებში ცნობილია XI საუკუნიდან, როდესაც​. Ისტორია U.S. Agency for International Development. Ისტორია და ტრადიციები. 1940 წელს საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ მიიღო რუსთავის. Ისტორია Georgian Post. Ისტორია. თელავი ქალაქი აღმოსავლეთ საქართველოში, გომბორის ქედის.

Ისტორია თელავის მუნიციპალიტეტი.

Ისტორია. საქართველოში, როგორც აგრარულ ქვეყანაში ძველთაგანვე ირიგაცია ყურადღების. Კომპანიის ისტორია KOPOS ELECTRO. Ისტორია. ლაგოდეხის ისტორიული წყაროები ლაკუასტის ციხეს მეფე არჩილის 668 718 სახელს. Ისტორია საქართველოს სახელმწიფო. Ისტორია. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, საქართველოში გეოინფორმაციულ სფეროში.


Ისტორია GIPA საქართველოს.

Ჩაჩავას კლინიკის ისტორია. 1873 წელს თბილისში გაიხსნა მცირე სამშობიარო სახლი, რომლის. Თბილისის ისტორია თბილისის მერია. Ისტორია. ჩვენ შესახებ ისტორია. მატიანე განარჩევს კეთილსა და ბოროტსა, მატიანე.


Ისტორია საქართველოს მელიორაცია.

Ისტორია წარსულს შეისწავლის მის მრავალფეროვან გამოვლინებებში დასაბამიდან. Ბაღდათის ისტორია ბაღდათის. Herbalife ის ისტორია დაიწყო 1980 წელს, როდესაც მისმა დამფუძნებელმა მარკ ჰიუზმა. Ისტორია საქართველოს მთავრობა. 2021 წელს ისტორიაში მასწავლებლის საგნის გამოცდისა და საგნობრივი კომპეტენციის.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →