Back

★ მსოფლიო მემკვიდრეობა - მსოფლიო ..მსოფლიო მემკვიდრეობა
                                     

★ მსოფლიო მემკვიდრეობა

მსოფლიო მემკვიდრეობის - ბუნებრივი ან ტექნოგენური ობიექტები, რომელიც კონკრეტული ისტორიული ან ეკოლოგიური ღირებულებების გამო უპირატეს ამოცანა, როგორც მათი შენახვის და პოპულარიზაცია ითვლება.

                                     

1. Კრიტერიუმები. (Criteria)

მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში ხვდებიან მხოლოდ ის ძეგლები, რომლებსაც კომისიის აზრით უნივერსალური მნიშვნელობა, ისტორიის, ხელოვნებისა და მეცნიერების თვალსაზრისით. არჩევის გადაწყვეტა, როდესაც უზრუნველყოფილი იქნება ძეგლის ორიგინალურობა, atentos ისტორიული ნამდვილობა და მისი ერთიანობა, მთლიანობა. გარდა ამისა, საიტები, უნდა აკმაყოფილებდეს იუნესკოს ერთი ან მეტი კრიტერიუმი ათიდან. 2005 წლის დასაწყისში კულტურული და ბუნების Eglises კრიტერიუმები ცალკე იყო 2005 წელს, და შემდეგ თითოეული ძეგლის საერთო კრიტერიუმები შემუშავდა. რომ მიზეზი შერჩევა საიტები, უმრავლესობა შეხვდება მხოლოდ ან პირველ ექვსი კრიტერიუმი i –vi ან უბრალოდ ბოლო ოთხი vii–x. თუმცა, 29 ძეგლთა არის ასეთი შერეული ტიპი, რომელიც აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს ორივე ნაწილში, დან.

                                     

1.1. Კრიტერიუმები. Კულტურული კრიტერიუმები. (Cultural criteria)

 • Iv - ძეგლი წარმოადგენს ნაგებობათა გარკვეული ტიპის, არქიტექტურული ან ტექნოლოგიური ანსამბლის ან ლანდშაფტის განუმეორებელი საუკეთესო ნიმუში, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში, ერთ ან რამდენიმე მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენებს უკავშირდება.
 • Vi - საიტები, პირდაპირ არის დაკავშირებული მოვლენებთან ან ტრადიციულ ცხოვრების წესი, იდეა ან რელიგიური Urmeneta, ხელოვნებისა და ლიტერატურული მუშაობა, რომელიც განსაკუთრებული, უნივერსალური მნიშვნელობა.
 • Ii - ძეგლი უნდა წარმოაჩინოს გავლის დროს, ან მსოფლიო კულტურული სივრცის შიგნით დაგროვილი ღირებულება ადამიანური ღირებულებების არქიტექტურა და ტექნოლოგია, განვითარების მონუმენტური ხელოვნების, caldaie ან ლანდშაფტური დაგეგმარება.
 • I - ობიექტი წარმოადგენს კაცობრიობის შემოქმედებითი გენიის შედევრს.
 • V - ძეგლი წარმოადგენს ადამიანის დასახლების გარკვეული ტიპის, მიწის ან ზღვის გამოყენების განსაკუთრებულ, საუკეთესო ნიმუში, რომელიც ერთი ან რამდენიმე ცნობილი კულტურა არის. ან ადამიანის და გარემოს ურთიერთქმედების, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ შეუჩერებელი ცვლილების გამო ძეგლის გაუჩინარების საფრთხე.
 • Iii - ძეგლი წარმოადგენს არსებული ან გადაშენებული კულტურის ორიგინალურ ან მინიმუმ განსაკუთრებულ ნიმუში.
                                     

1.2. Კრიტერიუმები. Ბუნებრივი კრიტერიუმები. (Natural criteria)

 • Viii - ობიექტი წარმოადგენს დედამიწის ისტორიის მთავარი ეტაპის გამორჩეულ მაგალითს, მათ შორის წარსულის ძეგლები, რომლებიც წარმოადგენენ სიმბოლოს გეოლოგიური პროცესებისა და რელიეფის განვითარებისა ან გეომორფოლოგია და physiogeographic თვისებები.
 • Vii - ობიექტი წარმოადგენს ბუნების საოცრება, ან ტერიტორიას, რომელსაც აქვს გამორჩეული სილამაზე და ესთეტიური მნიშვნელობა.
 • X - ობიექტი წარმოადგენს დედამიწაზე არსებულ უმნიშვნელოვანეს ტიპის საცხოვრებელ ადგილებში, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც შეიცავს გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობა, რომლებიც მეცნიერული საფუძვლების და მათი შენარჩუნების აუცილებლობის გამო van არის.
 • Ix - ობიექტი წარმოადგენს ხმელეთის, მტკნარი წყლის, Kurse და ზღვების ეკოსისტემის, ასევე ფლორისა და ფაუნის განვითარებისა და ევოლუციის გამორჩეულ და მნიშვნელოვან მაგალითს გარკვეულ ეკოლოგიურ და ბიოლოგიურ პროცესებში.
                                     

2. Სტატისტიკა. (Statistics)

2018 მონაცემები, სულ 1092 მსოფლიო მემკვიდრეობის 167 ქვეყანა. აქედან გამომდინარე: 845 კულტურული, 209 ბუნებრივი და 38 თუნდაც შერეული ტიპი. მსოფლიო მემკვიდრეობის იყოფა ხუთ გეოგრაფიულ ზონებში: აფრიკაში, არაბულ ქვეყნებში იმყოფება ჩრდილოეთ აფრიკაში და ახლო აღმოსავლეთში, აზიაში-ოკეანია წარმოდგენილია ავსტრალია და ოკეანია ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკაში, ლათინურ ამერიკაში & Caribbean.

რუსეთი და კავკასიის კლასიფიცირდება, როგორც ევროპელი, ხოლო მექსიკაში შედის ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის ზონის. ქვემოთ მოცემული ცხრილი წარმოადგენს ზონებში და კლასიფიკაციით იყოფა სქემა: სტატისტიკა

                                     

3. Ტერიტორიული დაყოფა. (Territorial divisions)

შენიშვნა: ამ სიაში შედის იმ ქვეყნებში, სადაც არსებობს 10 ან მეტი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. მონაცემები მოცემულია 2019 ივლისი, მდგომარეობა.

 • Ღია ყავისფერი: ქვეყნის 30-დან 39-მდე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი.
 • Ყავისფერი: ქვეყანაში, 40 და მეტი, მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი.
 • Ნარინჯისფერი: ქვეყანაში 20-დან 29-მდე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი.
 • Მწვანე: ქვეყნის 15-დან 19-მდე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი.
 • Შავი: ქვეყანაში, 50 და მეტი, მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი.
 • Ლურჯი: ქვეყნებში 10-დან 14-მდე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი.
                                     

4. Მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. (World Heritage List)

 • Მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში, აზია და ოკეანია.
 • Მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში მიერ ქვეყანაში.
 • Მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სია ევროპაში.
 • Მსოფლიო მემკვიდრეობის ყოფილი ძეგლთა სიაში.
 • Მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში აფრიკაში.
 • Მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში არაბულ ქვეყნებში.
 • Მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები საფრთხის ქვეშ.
 • Მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში ამერიკაში.
 • Მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში დამატება წლის.
                                     

5. Რესურსები ინტერნეტში. (Resources on the internet)

 • Იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის პორტალი.
 • KML ფაილი მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში.
 • Მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. (ᲛSolo Heritage List)
 • Ოფიციალური მიმოხილვა მსოფლიო მემკვიდრეობის ტყის პროგრამა.
 • Კონვენციის დაკავშირებით დაცვის მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის.
                                     
 • მიერ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში დამატების თარიღის მიხედვით. მსოფლიო მემკვიდრეობა იუნესკო ვიკისაწყობში არის გვერდი თემაზე: იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის
 • ავსტრალიაში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია აზიასა და ოკეანეთში მსოფლიო მემკვიდრეობა იუნესკო იუნესკოს ოფიციალური საიტი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
 • საცდელ სიაში არც ერთი ძეგლი არ არის. მსოფლიო მემკვიდრეობა იუნესკო შეგიძლიათ იხილოთ მედიაფაილები თემაზე მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები შვეიცარიაში
 • ტოკაი - ჰედიალია მსოფლიო მემკვიდრეობა იუნესკო შეგიძლიათ იხილოთ მედიაფაილები თემაზე იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები უნგრეთში ვიკისაწყობში. უნგრეთის მსოფლიო მემკვიდრეობის
 • და სამეფო კედრების ტყე იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია ლიბანში ინგლისური ლიბანის კულტურული მემკვიდრეობა ინგლისური Tentative Lists. UNESCO
 • მეანდრები მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია ევროპაში მსოფლიო მემკვიდრეობა იუნესკო შეგიძლიათ იხილოთ მედიაფაილები თემაზე იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის
 • სავარაუდო სიაში არის მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობა და ბუნებრივი ძეგლები, რომელთაც ქვეყანა მხედველობაში იღებს, როგორც მსოფლიო მემკვიდრეობის ნაწილს, შემდგომში
 • ფორმაციები სლეტიოარა სიბიუ რიმეტია მსოფლიო მემკვიდრეობა იუნესკო შეგიძლიათ იხილოთ მედიაფაილები თემაზე იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები რუმინეთში
 • არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - იუნესკოს კონცეფცია, რომლის შესახებ წინადადება წამოაყენეს XX საუკუნის 90 - იან წლებში, მსოფლიო მემკვიდრეობის სიის ანალოგიურად


                                     
 • Урал მსოფლიო მემკვიდრეობა იუნესკო მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია აზიასა და ოკეანეთში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია ევროპაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის
 • ბიომრავალფეროვნების დაკარგვისა და შემცირების თვალსაზრისით. მთავარი სტატია: მსოფლიო მემკვიდრეობა 1972 წელს იუნესკომ მიიღო მსოფლიოს კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის
 • ურბინოს ჰერცოგ ფედერიკო და მონტეფელტროს დროს მიაღწია. მისი მემკვიდრეობა შესულია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში. ქალაქი მაღალი მწვერვალის კალთაზეა
 • ბიოსფერული ნაკრძალების სიაში და იგი 1986 წლიდან აგრეთვე არის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობა პარკის ფართობი შეადგენს 13 287 კმ² - ს, მისი უდიდესი ნაწილი უკაცრიელი
 • ამერიკაში ვიკისაწყობში არის გვერდი თემაზე: Coro Coroweb დაარქივებული 2004 - 08 - 04 საიტზე Wayback Machine. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობა კორო და მისი პორტი
 • იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში. მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია აზიასა და ოკეანეთში ხიროკიტია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობა კვიპროსის
 • ხენერალიფე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია ევროპაში Albayzín on ArchNet დაარქივებული 2006 - 04 - 22 საიტზე Wayback Machine. მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობა ალბაისინი
 • მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტი განსაზღვრავს თუ, რომელი ძეგლი შეიტანონ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. კომიტეტი შედგება 21 სახელმწიფოს წარმომადგენელისაგან
 • 2016 წლის მონაცემებით მექსიკაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის 34 ძეგლია. მათ შორის: 28 კულტურის ობიექტი 6 ბუნების ძეგლი 12 მათგანი ადამიანის გენიის შედევრია
 • გერმანულ ქალაქს შორის, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს არ დანგრეულა და ხელუხლებლად შეინარჩუნა ისტორიული მემკვიდრეობა ამის მიზეზი მის სიახლოვეს მდებარე
 • იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ესპანეთში - ესპანეთის ტერიტორიაზე არსებული განსაკუთრებული ისტორიული, კულტურული ან ეკოლოგიური მნიშვნელობის


                                     
 • იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები კოლუმბიაში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია ამერიკაში Fundación Malpelo იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობა მალპელო
 • ამერიკაში ვიკისაწყობში არის გვერდი თემაზე: კალაკმული Calakmul - კულტურული მემკვიდრეობა კალაკმული Calakmul Friends of Calakmul კალაკმულის ბიოსფერული ნაკრძალი
 • ძეგლები ირანში. 2019 წლის მონაცემებით ირანში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის 24 ძეგლია. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში მსოფლიოს მასშტაბით 1121
 • ვენესუელაში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია ამერიკაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობა კარაკასის საუნივერსიტეტო ქალაქი Exhibition on the Covered Plaza
 • მეცნიერები ცხოვრობენ, ისიც ზაფხულის პერიოდში. კუნძულების ადამიანური მემკვიდრეობა მოიცავს ისიტრიულ და პრეისტორიულ უნიკალურ არქიტექტურას, მიუხედავად იმისა
 • მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი 1986 - ფიფა - ს მსოფლიო თასის მე - 13 გათამაშება, რომელიც მექსიკაში ჩატარდა. ტურნირის ფინალური ეტაპი 31 მაისიდან 29 ივნისამდე
 • 2018 წლის მონაცემებით იაპონიაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის 22 ძეგლია. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში მსოფლიოს მასშტაბით 1092 ძეგლია
 • მოცემულია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია ჩინეთში. სულ ქვეყანაში 2016 წლის მონაცემებით 50 ძეგლია და ამ მხრივ მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. აღნიშნული
 • 2009 - 09 - 03. ციტირების თარიღი: 2011 - 05 - 17. Royal Botanic Gardens, Kew. მსოფლიო მემკვიდრეობა იუნესკო. ციტირების თარიღი: 24 March 2009. Director of Royal Botanic
 • 2018 წლის მონაცემებით იტალიაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის 54 ძეგლია. იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში მსოფლიოს მასშტაბით 1092

Users also searched:

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, აფრიკის რომელი ბუნებრივი ობიექტები შედის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში, ბუნების მემკვიდრეობა, ბუნებრივი მემკვიდრეობა, ისტორიული მემკვიდრეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, კულტურული ძეგლები ესე, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, მემკვიდრეობა, კულტურული, კულტურულიმემკვიდრეობა, მსოფლიო, ბუნებრივი, ძეგლები, ბუნებრივიმემკვიდრეობა, არამატერიალურიკულტურულიმემკვიდრეობა, ჩვენიკულტურულიმემკვიდრეობა, ბუნებისმემკვიდრეობა, კულტურულიძეგლებიესე, რომელი, ისტორიულიმემკვიდრეობა, ობიექტები, იუნესკოს, მემკვიდრეობის, სიაში, ისტორიული, არამატერიალური, ჩვენი, ბუნების, შედის, აფრიკის, აფრიკისრომელიბუნებრივიობიექტებიშედისიუნესკოსმსოფლიომემკვიდრეობისსიაში, მსოფლიომემკვიდრეობა, მსოფლიო მემკვიდრეობა,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

მსოფლიო მემკვიდრეობა მემკვიდრეობა ობიექტები ბუნებრივიმემკვიდრეობა ბუნებისმემკვიდრეობა ჩვენი სიაში არამატერიალური ძეგლები ისტორიული აფრიკისრომელიბუნებრივიობიექტებიშედისიუნესკოსმსოფლიომემკვიდრეობისსიაში ჩვენიკულტურულიმემკვიდრეობა კულტურული ისტორიულიმემკვიდრეობა მსოფლიო იუნესკოს ბუნებრივი მსოფლიომემკვიდრეობა კულტურულიმემკვიდრეობა მემკვიდრეობის აფრიკის კულტურულიძეგლებიესე არამატერიალურიკულტურულიმემკვიდრეობა შედის რომელი ბუნების ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა კულტურული ძეგლები ესე კულტურული მემკვიდრეობა ისტორიული მემკვიდრეობა ბუნებრივი მემკვიდრეობა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა აფრიკის რომელი ბუნებრივი ობიექტები შედის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში ბუნების მემკვიდრეობა

...

Არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა.

17 საკვები, რომელსაც იუნესკოს. Ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლია. საქართველოდან მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში 3 ობი.

Კულტურული ძეგლები ესე.

Კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკა. Გ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შესატანად ზ მსოფლიო მემკვიდრეობის. Ისტორიული მემკვიდრეობა. Რამდენი ძეგლია საქართველოდან. Საქართველო პირველი ევროპელების, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, ღვინის. Ბუნების მემკვიდრეობა. Memkvidreoba. Აქტების, კერძოდ, მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ 1972.


Კულტურული მემკვიდრეობა.

Მსოფლიო მემკვიდრეობის დაცვის. Საყდრისის ნომინაცია მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლობაზე არც მომხდარა. Საქართველო იუნესკოს მსოფლიო. Იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში დღეისთვის წარმოდგენილია. Დამხმარე სახელმძღვანელო rcchd. Წლის 24 26 სექტემბერს, მესტიაში ჩატარდა რეგიონალური კონფერენცია – მსოფლიო.

Მესტიაში საერთაშორისო.

Იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები იტალიაში პრეზენტაცია ილიაუნის იტალიური​. Მარტის ბოლოს, ქართული ანბანი. Აღნიშნულ კონფერენმციაზე, მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის, ICOMOS ის, ICCROM ის და IUCN ის. Იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობა. Იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის პოზიციით, წარმოგიდგენთ 2020 წლის.


Საერთაშორისო კონფერენცია.

Ჩაჟაში VI XII. ჩაჟაში ენგურჰესი მსოფლიო დონის ატრაქცია ემეგობრე მემკვიდრეობას!!!. Ჩატარებული ღონისძიებები. Შეტანილია მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში. ტაძრის სახელწოდებას.


Მსოფლიო მემკვიდრეობა Archives MONITORI.

Ყოველწლიურად, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტი არქეოლოგიური ძეგლების,. Მანანა ვარძელაშვილი, საქართველოს. Მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნად ნომინირების ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდისა WWF და. Გელათი მსოფლიო კულტურული. Მსოფლიო მემკვიდრეობა ინგრევა 04 12 2017 Like 0 თამარ გელაშვილი. უშგულს, მცხეთასა და.

Საქართველოს კულტურული.

Იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში დღეისთვის წარმოდგენილია 1073 ძეგლი,. Საქართველოს კულტურული. Მას შემდეგ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხას საქართველოდან ერთი. Კულტურული ტურიზმი და მსოფლიო. Საქართველოდან UNESCO ს მსოფლიოს მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილია სამი ძეგლი:.

Ქვიზი: სად მდებარეობს UNESCO ს popx.

Კულტურული მემკვიდრეობა და ტურიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო. Მთის ამბები. 24 26 სექტემბერს მესტიაში საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიო მემკვიდრეობა. Ბუნების ძეგლი დაცული. UNESCO ს მსოფლიო მემკვიდრეობა მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილია 1994 წელს. Კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის. Ესენია – ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობა, რომელიც გზას უხსნიდა მსოფლიოში ბაქოდან.


Მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები On.ge.

Всемирное наследие მსოფლიო მემკვიდრეობა. Მცხეთა ახალი იერუსალიმი??? ნაწილი I. Ეს ქვიზი სწორედ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ეძღვნება. Საქართველოს შესახებ. Ხანია, იციან მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის.

Ბათუმი, ხადის ხეობა და დავითგარეჯა.

Всемирное наследие ЮНЕСКО природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым, по мнению ЮНЕСКО, являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости. Საქართველოს კულტურის, ძეგლთა. Მარტის ბოლოს, ქართული ანბანი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შესასვლელად ემზადება.


Მსოფლიო მემკვიდრეობა და მდგრადი.

Დღეს, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნაობათა საერთაშორისო საბჭოს ICOMOS. Იუნესკოს წევრობის კანდიდატი 15. 2012 წლიდან სირიაში მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ინგრევა ბრძოლების. Იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის. 27 ოქტომბერს აუდიოვიზუალური მემკვიდრეობის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღის.


Მსოფლიო კულტურული UNESCO.

Კონვენცია მსოფლიო მნიშვნელობის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის. Კულტურული მემკვიდრეობა და ტურიზმი. Როგორც,ნიუპოსტს უწყებიდან აცნობეს, შეხვედრაზე იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის. Საყდრისის ნომინაცია მსოფლიო. Იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში მოსახვედრად გელათმა.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →